Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 17/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 16/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Zarządzenie Nr 13/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Zarządzenie Nr 11/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 09/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Zarządzenie nr 7/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 6/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 5/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Zarządzenie nr 2/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły