Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie nr 127/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie nr 126/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Zarządzenie nr 125/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Zarządzenie nr 124/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kierunków polityki mieszkaniowej miasta. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 123/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 6,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 122/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 121/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 28a, część działki nr 65/25 KM 49/1 o pow. 144,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 120/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Filtrowej, stanowiącej część dz. nr 7/32 KM 74/1 o pow. 100,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 119/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej w miejscowości Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 70 obręb Warząchewka Polska o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 118/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zarządzenie nr 117/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zarządzenie nr 116/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych (garaży), stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej 3 lat. Szczegóły
Artykuł 18.03.2019 Zarządzenie nr 115/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Zarządzenie nr 114/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Włocławek” Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 Zarządzenie nr 115/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły