Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2017 Zarządzenie nr 252/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zarządzenie nr 251/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 19 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 21.09.2017 Zarządzenie nr 250/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 249/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 248/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Regulamin konkursu na scenariusz gry miejskiej Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Zarządzenie nr 247/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie określenia procedur oraz zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych w cyberprzestrzeni (CRP) przez wydziały i biura Urzędu Miasta Włocławek, placówki oświatowe oraz miejskie jednostki organizacyjne. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 246/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Brzezinowej, działka nr 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 559,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 245/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 20,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 244/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 93, stanowiącej działkę nr 9/9 KM 74/2 o pow. 61,00 m2 oraz działkę nr 9/15 KM 74/2 o pow. 81,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 243/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej 11, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr. 58/4 KM 49/1 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 242/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 241/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/230 o powierzchni 0,1497 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Zarządzenie nr 239/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Zarządzenie nr 238/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Zarządzenie nr 240/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2017 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania. Szczegóły