Zamówienia publiczne – zamówienia z wolnej ręki

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.09.2019 Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły