Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 121/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 28a, część działki nr 65/25 KM 49/1 o pow. 144,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 120/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Filtrowej, stanowiącej część dz. nr 7/32 KM 74/1 o pow. 100,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 119/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej w miejscowości Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 70 obręb Warząchewka Polska o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 112/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płowieckiej, stanowiącej część dz. nr 157/48 KM 77 o pow. 18,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 110/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 1a, stanowiącej część dz. nr 3/10 KM 79/1 o pow. 220,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 108/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 39 a, działka nr 1 KM 77 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 107/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Kościuszki 23, stanowiących działki nr 18/5 i 19/12 KM 52 o pow. 753,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 102/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 23,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 6 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 101/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Cichej 2, stanowiącej część dz. nr 127 KM 52 o pow. 327,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 100/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku u zbiegu ulic Pułaskiego i Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 20/17 (Włocławek KM 43) o pow. 0,0269 ha,w udziale 1366/1400 części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie nr 94/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 9 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Zarządzenie nr 88/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej i ul. Mechaników w obrębie Włocławek KM 31, oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 64/18 o powierzchni 0,1234 ha, 64/24 o powierzchni 0,2108 ha, 64/25 o powierzchni 0,0070 ha oraz 64/27 o powierzchni 0,0130 ha, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/59 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 obręb Kawka o pow. 0,9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Zarządzenie nr 61/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Żwirki i Wigury 29, działka nr 101 KM 57 o pow. 150,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze przetargowej Szczegóły