Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 101/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Cichej 2, stanowiącej część dz. nr 127 KM 52 o pow. 327,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2019 Zarządzenie nr 100/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2019 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku u zbiegu ulic Pułaskiego i Kościuszki, oznaczonej jako działka nr 20/17 (Włocławek KM 43) o pow. 0,0269 ha,w udziale 1366/1400 części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela. Szczegóły
Artykuł 04.03.2019 Zarządzenie nr 94/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 9 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 26.02.2019 Zarządzenie nr 88/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej i ul. Mechaników w obrębie Włocławek KM 31, oznaczonych jako działki ewidencyjne o numerach: 64/18 o powierzchni 0,1234 ha, 64/24 o powierzchni 0,2108 ha, 64/25 o powierzchni 0,0070 ha oraz 64/27 o powierzchni 0,0130 ha, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 78/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/59 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 obręb Kawka o pow. 0,9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zarządzenie Nr 77/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Zarządzenie nr 61/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Żwirki i Wigury 29, działka nr 101 KM 57 o pow. 150,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Zarządzenie nr 60/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zarządzenie nr 56/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 54/2019 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 50, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,0229 ha w obrębie 0910 Włocławek KM 91, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 53/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 52/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 20/20 (Włocławek KM 88) o pow. 0,101 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 49/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 48/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 35/17 o powierzchni 0,0242 ha w obrębie Włocławek KM 29, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/4 o powierzchni 0,0065 ha w obrębie Włocławek KM 57, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły