Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2019 Zarządzenie nr 176/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 8, stanowiącej część dz. nr 15 KM 58 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/4 o powierzchni 0,0819 ha w obrębie Włocławek KM 120, położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 162/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 160/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/45 o powierzchni 0,1050 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 158/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 156/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 155/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Zarządzenie nr 151/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Zarządzenie nr 150/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 18,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Zarządzenie nr 145/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Cichej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 215/5 o powierzchni 0,0001 ha w obrębie Włocławek KM 52, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Zarządzenie nr 144/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Miodowej, oznaczonej jako działka nr 50/5 (Michelin KM 11) o pow. 0,0700 ha oraz działka nr 50/7 (Michelin KM 11) o pow. 0,0699 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży,w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Zarządzenie nr 142/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, działka nr 42/127 KM 29 o pow. 10,66 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Zarządzenie nr 140/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 123/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 6,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 Zarządzenie nr 122/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły