Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2019 Zarządzenie nr 398/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 145 o pow. 0,2624 ha w obrębie 0007 Rózinowo, położonej we Włocławku przy ul. Zakręt 5, w której udział Skarbu Państwa wynoszący 2/8 części został przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli. Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Zarządzenie nr 393/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, zlokalizowane na parterze w budynku usytuowanym na nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Kościuszki 26, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 391/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kujawskiej 16, działka nr 70 KM 53 o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 390/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Szpitalnej 1b, działka nr 15/12 KM 35 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Zarządzenie nr 389/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zduńskiej 7, stanowiącej część dz. nr 20 KM 50 o pow. 21,80 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zarządzenie nr 379/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Wroniej,oznaczonej jako działka nr 127/11 (Włocławek KM 81) o pow. 0,0109 ha oraz działka nr 171/2 (Włocławek KM 81) o pow. 0,0228 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zarządzenie nr 378/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Wąskiej,oznaczonej jako działka nr 64/2 (Włocławek KM 36) o pow. 0,0069 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 370/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 37, stanowiącej część dz. nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 33 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Zarządzenie nr 366/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr 9/2 KM 68 o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 361/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Lipnowskiej 12b, stanowiącej część dz. nr 40 KM 9/1 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Zarządzenie nr 356/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 19 A, działka nr 53/17 KM 49/1 o pow. 24,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Zarządzenie nr 351/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 22b, stanowiącej część dz. nr 40/11 KM 47 o pow. 20,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Zarządzenie nr 332/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 5, stanowiącej część dz. nr 4/2 KM 49/2 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zarządzenie nr 313/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Niecałej, działka nr 23 KM 42 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.07.2019 Zarządzenie nr 310/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły