Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 475/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 2b, oznaczonej jako działka nr 62/4 KM 112/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 474/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 32/36, działka nr 90/20 KM 54 o pow. 8,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 466/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 210a, oznaczonej jako działka nr 103/1 obręb Krzywa Góra o pow. 0,1000 ha oraz działka nr 103/2 obręb Krzywa Góra o pow. 0,0483 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 460/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mielęcińskiej 3, działka nr 10 KM 94 (Michelin KM 02) o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 459/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Letniskowej 3, oznaczonej jako działka nr 39 (Michelin KM 06) o pow. 0,5233 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Zarządzenie nr 450/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Grodzkiej, działka nr 106 KM 5 (obręb Włocławek) o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Zarządzenie nr 442/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy wraz z pomieszczeniem piwnicznym, zlokalizowany na parterze w budynku usytuowanym na nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Mazowieckiej 5, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 24.10.2019 Zarządzenie nr 440/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 71/166 o powierzchni 0,0109 ha w obrębie Włocławek KM 7/2, położonej we Włocławku przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Zarządzenie nr 428/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 167/7 o powierzchni 0,0182 ha w obrębie Krzywa Góra, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 416/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 44/4 (Włocławek KM 102) o pow. 199,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 415/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 8/1 (Włocławek KM 102) o pow. 1 282,00 m2, usytuowana przy ul. Papieżka 63, działka nr 46/3 (Włocławek KM 102) o pow. 97,00 m2, działka nr 55/10 (Włocławek KM 102) o pow. 24 799,00 m2, usytuowana przy ul. Papieżka, działka nr 3/51 (Włocławek KM 114) o pow. 18 550,00 m2, usytuowana przy Al. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 414/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako: działka nr 21/4 (Włocławek KM 102), o pow. 1 419,00 m2, położona przy ul. Papieżka oraz działka nr 3/59 (Włocławek KM 114) o pow. 27 751,00 m2, położona przy Al. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zarządzenie nr 410/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 42/146 o powierzchni 0,0019 ha w obrębie Włocławek KM 29, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Zarządzenie nr 409/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 66-68, stanowiącej część dz. nr 4/6 KM 29 o pow. 225,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Zarządzenie nr 408/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, działka nr 116/1 KM 57 o pow.34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły