Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 528/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, działka nr 116/16 (Włocławek KM 55) o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 524/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 1/200 o powierzchni 0,0024 ha w obrębie Włocławek KM 58, położonej we Włocławku przy ul. Borowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 523/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Zarządzenie nr 521/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, stanowiącej działkę nr 116/16 (Włocławek KM 55) o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zarządzenie nr 512/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/32 o powierzchni 0,0150 ha w obrębie Włocławek KM 68, położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 501/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, stanowiącej część dz. nr 32 (Włocławek KM 46) o pow. 50,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 500/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/36 (Włocławek KM 94) o pow. 15,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 499/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 167/7 o powierzchni 0,0182 ha w obrębie Krzywa Góra, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 498/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11/2 o powierzchni 0,7440 ha w obrębie Włocławek KM 116/1 oraz nr 26/13 o powierzchni 1,9800 ha w obrębie Włocławek KM 116/2, położonej we Włocławku przy Al. Kazimiera Wielkiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie nr 489/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 28a, część działki nr 65/25 KM 49/1 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie nr 488/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, działka nr 116/1 KM 57 o pow. 176,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 475/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 2b, oznaczonej jako działka nr 62/4 KM 112/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 474/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 32/36, działka nr 90/20 KM 54 o pow. 8,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 466/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 210a, oznaczonej jako działka nr 103/1 obręb Krzywa Góra o pow. 0,1000 ha oraz działka nr 103/2 obręb Krzywa Góra o pow. 0,0483 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 460/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mielęcińskiej 3, działka nr 10 KM 94 (Michelin KM 02) o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły