Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 63/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej stanowiącej część działki nr 71/2 KM 34 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie Nr 62/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 16 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Borowskiej, oznaczonej jako działki: nr 1/196 KM 58 o pow. 0,0019 ha, nr 1/197 KM 58 o pow. 0,0034 ha, nr 1/198 KM 58 o pow. 0,0019 ha, nr 1/199 KM 58 o pow. 0,0070 ha, nr 1/200 KM 58 o pow. 0,0024 ha, nr 1/201 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/202 KM 58 o pow. 0,0024 ha, nr 1/203 KM 58 o pow. 0,0044 ha, nr 1/204 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/205 KM 58 o pow. 0,0023 ha, nr 1/206 KM 58 o pow. 0,0040 ha, nr 1/207 KM 58 o pow. 0,0064 ha, nr 1/208 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/209 KM 58 o pow. 0,0014 ha, dz. nr 8/8 KM 58 o pow. 0,0114 ha, dz. nr 8/9 KM 58 o pow. 0,0015 ha, 8/10 KM 58 o pow. 0,0085 ha, 8/11 KM 58 o pow. 0,0032 ha, 8/12 KM 58 o pow. 0,0015 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach: 11/46 o pow. 0,0708 ha, 11/53 o pow. 0,0450 ha, 11/54 o pow. 0,0259 ha, 11/56 o pow. 0,0590 ha oraz 11/57 o pow. 0,0282 ha w obrębie Włocławek KM 94, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.03.2016 Zarządzenie Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kościelnej, oznaczonej jako działka nr 13/4 KM 09 o pow. 0,0087 ha Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Zarządzenie Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Piekarskiej 3B Szczegóły
Artykuł 19.02.2016 Zarządzenie Nr 45/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 8/2 o powierzchni 0,8960 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 35 w obrębie Włocławek KM 38, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zarządzenie nr 40/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zarządzenie nr 36/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Brzezinowej Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Zarządzenie nr 35/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 74/9 o powierzchni 0,0057 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 14a i Sienkiewicza 27 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 34/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zapiecek 8 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 33/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 31/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Ceglana 13/15 Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Zarządzenie nr 28/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 12 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły