Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 84/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kapitulnej (Gajowej), stanowiącej część działki nr 1/13 KM 67 o pow. 60,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Płowieckiej 10a, oznaczonej jako działka nr 51/2 KM 77 o pow. 0,0683 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Żytniej, oznaczonej jako działka nr 75/4 KM 84 o pow. 0,0153 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 77/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 23 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Placu Wolności 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 103 o pow. 0,2149 ha, (Włocławek KM 45), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00034273/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 76/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 23 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Lunewil, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/7 o pow. 0,0006 ha oraz przy ulicy Lunewil 17A i Okrzei 77, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/8 o pow. 0,5690 ha (Włocławek KM 36), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00047846/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 72/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Żurawiej 16D, oznaczonej jako działka nr 5/11 KM 68 o pow. 0,0123 ha Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 67/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Armii Krajowej 2, działka nr 92/11 KM 106 o pow. 52,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 66/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 156,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej / ul. Żwirowej 1 stanowiącej część dz. nr. 43/15 KM 29 o pow. 55,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 64/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej 32/36, stanowiącej część działki nr 90/20 KM 54 o pow. 22,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 17.03.2016 Zarządzenie Nr 63/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej stanowiącej część działki nr 71/2 KM 34 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 16.03.2016 Zarządzenie Nr 62/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 16 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 58/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Borowskiej, oznaczonej jako działki: nr 1/196 KM 58 o pow. 0,0019 ha, nr 1/197 KM 58 o pow. 0,0034 ha, nr 1/198 KM 58 o pow. 0,0019 ha, nr 1/199 KM 58 o pow. 0,0070 ha, nr 1/200 KM 58 o pow. 0,0024 ha, nr 1/201 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/202 KM 58 o pow. 0,0024 ha, nr 1/203 KM 58 o pow. 0,0044 ha, nr 1/204 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/205 KM 58 o pow. 0,0023 ha, nr 1/206 KM 58 o pow. 0,0040 ha, nr 1/207 KM 58 o pow. 0,0064 ha, nr 1/208 KM 58 o pow. 0,0025 ha, nr 1/209 KM 58 o pow. 0,0014 ha, dz. nr 8/8 KM 58 o pow. 0,0114 ha, dz. nr 8/9 KM 58 o pow. 0,0015 ha, 8/10 KM 58 o pow. 0,0085 ha, 8/11 KM 58 o pow. 0,0032 ha, 8/12 KM 58 o pow. 0,0015 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Zarządzenie Nr 57/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działki ewidencyjne o numerach: 11/46 o pow. 0,0708 ha, 11/53 o pow. 0,0450 ha, 11/54 o pow. 0,0259 ha, 11/56 o pow. 0,0590 ha oraz 11/57 o pow. 0,0282 ha w obrębie Włocławek KM 94, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły