Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 129/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Płockiej, stanowiącej część działki nr 11/64 KM 94 o pow. 1541,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 128/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Planty, działka nr 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 127/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Kaliska, działka nr 23/13 KM 73 o pow. 12,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 126/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 113, oznaczonej jako działka nr 18 KM 92 o pow. 20,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Zarządzenie nr 125/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: -ul. Papieżka 47 B, działka nr 55/2 KM 102 o pow. 1400,00 m2- działka nr 46/9 KM 102 o pow. 127,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Zarządzenie nr 120/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku przy ulicy Wodnej 10, oznaczonej jako działka nr 34/2 KM 70 o pow. 0,0334 ha, w udziale ¼ części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zarządzenie nr 119/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Żwirki i Wigury 29, stanowiącej część dz. nr. 101 KM 57 o pow. 625,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zarządzenie nr 118/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Szpitalnej 1 B, stanowiącej część dz. nr. 15/12 KM 35 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zarządzenie nr 117/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Toruńskiej 66-68, stanowiącej część dz. nr. 4/6 KM 29 o pow. 18,00m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres czterech miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 102/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Energetyków, oznaczonej jako działka nr 79/1 o powierzchni 0.2301 ha w obrębie Włocławek KM34, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 101/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Michelińskiej, oznaczonej jako działka nr 212/2 o powierzchni 0.2801 ha w obrębie Michelin KM 20, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 100/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Jaskółczej, oznaczonej jako działka nr 46/2 o powierzchni 0.2496 ha w obrębie Michelin KM 18, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 99/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Szkolnej, oznaczonej jako działka nr 20/2 o powierzchni 0.2826 ha w obrębie Michelin KM 18, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 96/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 42/153 KM 29 o pow. 344,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 95/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Niecałej 2, stanowiącej część dz. nr. 23 KM 42 o pow. 100,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły