Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 267/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 21 września 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Kaletniczej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/1o powierzchni 0,0800 ha (Obręb 2140 Włocławek KM 14), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 266/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Skrajnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 27/9 o powierzchni 0,0012 ha i nr 74/8 o powierzchni 0,0791 ha (Obręb 2130 Włocławek KM 13), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 Zarządzenie nr 241/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej dz. nr. 42/117 KM 29 o pow. 45,00 m2 ,Toruńskiej, stanowiącej dz. nr. 42/118 KM 29 o pow. 46,00 m2, Toruńskiej, stanowiącej dz. nr. 42/119 KM 29 o pow. 109,00 m2 ,Toruńskiej, stanowiącej dz. nr. 42/121 KM 29 o pow. 82,00 m2 , Toruńskiej, stanowiącej dz. nr. 42/123 KM 29 o pow. 128,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Zarządzenie nr 239/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej we Włocławku u zbiegu Bulwarów Marszałka Piłsudskiego 13 i Browarnej 1, oznaczonej jako działka nr 1 KM 47 o pow. 0,0402 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie nr 232/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Jesionowej 6a, stanowiącej część dz. nr. 65/26 KM 49/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zarządzenie nr 231/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/53 KM 94 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Zarządzenie nr 230/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Okrzei 71A, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 192/52 o powierzchni 0,0354 ha (Obręb 0420 Włocławek KM 42), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Zarządzenie nr 227/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej 169A, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 173/8 o powierzchni 0,0855 ha i nr 173/9 o powierzchni 0,3253 ha (Obręb 0003 Krzywa Góra), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 28.07.2016 Zarządzenie nr 226/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Al. Jana Pawła II 6, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34/13 o powierzchni 0,0838 ha (Obręb 2020 Michelin KM 02), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 217/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Szpitalnej 1b, stanowiącej część działki nr 15/12 KM 35 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 204/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Rucianej, działka nr 9/47 KM 5 o pow. 230,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 203/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 202/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 201/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: -ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 200/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Paprociej, oznaczonej jako działka nr 67/1 KM 22 Obręb Michelin o pow. 0,0011 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły