Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 298/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19,stanowiącej część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 297/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Żwirki i Wigury, stanowiącej część dz. nr. 116 KM 57 o pow. 150,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 296/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/131 KM 29 o pow. 81,00 m2, Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/132 KM 29 o pow. 60,00 m2, ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/133 KM 29 o pow. 277,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Zarządzenie nr 295/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Traugutta 8-10, stanowiącej część dz. nr. 80/17 KM 51 o pow. 19,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zarządzenie nr 291/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Przedmiejskiej 7, stanowiącej część działki nr 41/7 KM 150 o pow. 241,80 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.10.2016 Zarządzenie nr 290/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Planty, stanowiącej część dz. nr. 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 282/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul.Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 72,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.09.2016 Zarządzenie nr 281/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Mielęcińskiej 3, stanowiącej część dz. nr. 10 KM 02 ( obręb Michelin) o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 272/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 11/64 KM 94 o pow. 275,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 271/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 40,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 270/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Al. Chopina 36, stanowiącej część dz. nr. 71/98 KM 51 o pow. 28,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Zarządzenie nr 269/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako część działki nr 70 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 268/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Budowlanych 1D, oznaczonej jako działka nr 11/21 KM 33 o pow. 0.0083 ha, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 267/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 21 września 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Kaletniczej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/1o powierzchni 0,0800 ha (Obręb 2140 Włocławek KM 14), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Zarządzenie nr 266/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Skrajnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 27/9 o powierzchni 0,0012 ha i nr 74/8 o powierzchni 0,0791 ha (Obręb 2130 Włocławek KM 13), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych. Szczegóły