Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2020 Zarządzenie Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 24, stanowiącej część dz. nr 40/10 (obręb Włocławek KM 47) o pow. 42,50 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Zarządzenie Nr 197/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 17a, działka nr 4/10 (obręb Włocławek KM 80) o pow. 19,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Zarządzenie Nr 196/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Zarządzenie Nr 195/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Zarządzenie Nr 188/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zarządzenie Nr 181/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Pułaskiego/Kilińskiego, stanowiącej część dz. nr 5/57 (obręb Włocławek KM 43) o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres czterech miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 02.06.2020 Zarządzenie nr 180/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jeżynowej, oznaczonej jako działka nr 27/2 (Włocławek KM 5) o pow. 0,0134 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Zarządzenie nr 179/2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/55 o powierzchni 0,0050 ha w obrębie 1150 Włocławek KM 115, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe Szczegóły
Artykuł 29.05.2020 Zarządzenie nr 178/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, stanowiącej część dz. nr 10/2 (obręb Włocławek KM 110) o pow. 75,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zarządzenie nr 174/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 210a, oznaczonej jako działka nr 103/1 obręb Krzywa Góra o pow. 0,1000 ha oraz działka nr 103/2 obręb Krzywa Góra o pow. 0,0483 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Zarządzenie nr 173/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Płockiej 268, oznaczonej jako działka nr 164/1 obręb Łęg o pow. 0,5700 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Zarządzenie Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 42/117 (Włocławek KM 29) o pow. 9,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Zarządzenie Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zarządzenie Nr 119/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły