Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 157/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Leśnej , stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 156/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 155/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Południowej 3, stanowiącej część dz. nr. 18/1 KM 81 o pow. 108,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Zarządzenie nr 128/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 19 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie nr 121/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych – działek ewidencyjnych o numerach: 38/4, 38/12 i 38/14 o łącznej powierzchni 0,0262 ha w obrębie Włocławek KM 111/2, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy 14 Pułku Piechoty, przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie nr 120/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 108/5 o powierzchni 0,0140 ha w obrębie Włocławek KM 55, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie nr 119/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działek ewidencyjnych o numerach:3/10, 3/16 i 3/17 o łącznej powierzchni 0,1610 ha w obrębie Włocławek KM 89, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Płockiej 9a, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie nr 118/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 4/36 Obręb Kawka o pow. 0.4845 ha, działka nr 4/39 Obręb Kawka o pow. 0.9725 ha, działka nr 4/35 Obręb Kawka o pow. 3.1167 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/37 Obręb Kawka o pow. 2.4376 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/40 Obręb Kawka o pow. 2.5461 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 110/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85, stanowiącej część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 15,00 m przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 109/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 108/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Długiej 58, stanowiącej dz. nr. 25/1 KM 56 o pow. 751,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres dziesięciu miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Zarządzenie nr 97/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku: oznaczonej geodezyjnie jako część dz. nr. 5/57 KM 43 o pow. 25,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 91/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku: oznaczonej geodezyjnie jako część dz. nr. 5/57 KM 43 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 90/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku: oznaczonej geodezyjnie jako część dz. nr. 5/57 KM 43 o pow. 23,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Zarządzenie nr 89/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku: oznaczonej geodezyjnie jako część dz. nr. 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły