Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 306/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej, stanowiącej część działki nr 159/3 KM 77 o pow. 9,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 305/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej , stanowiącej część dz. nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 304/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej część dz. nr 42/133 KM 29 o pow. 10,82 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 303/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zakręt 8, stanowiącej część dz. nr. 116/1 KM 1 ( obręb Rózinowo) o pow. 133,80 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 302/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kujawskiej 16, stanowiącej część dz. nr 70 KM 53 o pow. 140,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 301/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Południowej 3, stanowiącej część dz. nr. 18/1 KM 81 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Zarządzenie nr 252/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 246/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Brzezinowej, działka nr 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 559,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 245/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 20,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 244/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 93, stanowiącej działkę nr 9/9 KM 74/2 o pow. 61,00 m2 oraz działkę nr 9/15 KM 74/2 o pow. 81,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 243/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej 11, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr. 58/4 KM 49/1 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 242/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 241/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/230 o powierzchni 0,1497 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Zarządzenie nr 236/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy ulicy Związków Zawodowych, oznaczonych jako: działka nr 71/2 KM 47 o pow. 0,0725 ha, działka nr 72/2 KM 47 o pow. 0,0763 ha, działka nr 74/3 KM 47 o pow. 0,0084 ha, działka nr 73/2 KM 47 o pow. 0,0074 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Zarządzenie nr 233/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły