Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 188/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Fredry, oznaczonej jako działka: nr 2/18 KM 74/2 o pow. 0.0205 ha oraz nr 3/9 KM 74/2 o pow. 0.0257 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Zarządzenie nr 186/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 4/55 Obręb Kawka o pow. 0.5000 ha, działka nr 4/47 Obręb Kawka o pow. 0.4000 ha, usytuowana przy ul. Kawka, działka nr 4/57 Obręb Kawka o pow. 0.4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 Obręb Kawka o pow. 0.9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/59 Obręb Kawka o pow. 0.5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 Obręb Kawka o pow. 0.9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1.4658 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/53 Obręb Kawka o pow. 0.2500 ha,usytuowana przy ul. Zbożowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 Zarządzenie nr 181/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Placu Wolności, stanowiącej część dz. nr. 133 KM 50 o pow. 422,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres jednego miesiąca. Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 Zarządzenie nr 180/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Barskiej 54a, stanowiących działki nr. 19/1, 19/3, 19/4 KM 106 o pow. 633,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Zarządzenie nr 174/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Żytniej 78, oznaczonej jako działka nr 20/2 KM 105 o pow. 0.0875 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Zarządzenie nr 163/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Nowomiejskiej 17a, stanowiącej część dz. nr. 4/10 KM 80 o pow. 19,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie nr 158/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr 218/10 KM 52 o pow. 0,0144 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 157/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Leśnej , stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 156/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 155/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Południowej 3, stanowiącej część dz. nr. 18/1 KM 81 o pow. 108,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Zarządzenie nr 128/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 19 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie nr 121/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych – działek ewidencyjnych o numerach: 38/4, 38/12 i 38/14 o łącznej powierzchni 0,0262 ha w obrębie Włocławek KM 111/2, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy 14 Pułku Piechoty, przeznaczonych do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie nr 120/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 108/5 o powierzchni 0,0140 ha w obrębie Włocławek KM 55, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie nr 119/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działek ewidencyjnych o numerach:3/10, 3/16 i 3/17 o łącznej powierzchni 0,1610 ha w obrębie Włocławek KM 89, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Płockiej 9a, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Zarządzenie nr 118/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 4/36 Obręb Kawka o pow. 0.4845 ha, działka nr 4/39 Obręb Kawka o pow. 0.9725 ha, działka nr 4/35 Obręb Kawka o pow. 3.1167 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/37 Obręb Kawka o pow. 2.4376 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/40 Obręb Kawka o pow. 2.5461 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły