Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 54/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/19 o powierzchni 0,0044 ha w obrębie Włocławek KM 73 położonej we Włocławku przy ul. I. Zbiegniewskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 40/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr. 2/8 KM 23 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 7 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie nr 37/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 11/42 o powierzchni 0,0102 ha w obrębie Włocławek KM 33 i nr 11/26 o powierzchni 0,0080 ha w obrębie Włocławek KM 33, położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie nr 36/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kraszewskiego, część działki nr 83/2 KM 51 o pow. 150,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie nr 30/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, działka nr 10/2 KM 110 o pow. 148,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie nr 29/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żelazne Wody 76, część działki nr 128 KM 106 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 16 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Zarządzenie nr 12/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, część działki nr 18/2 KM 45 o pow. 316,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Zarządzenie nr 342/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 65a, stanowiącej część działki nr 192/62 KM 42 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 321/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Brzozowej, stanowiącej część działki nr 78/32 KM 51 o pow. 59,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 320/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 42/153 KM 29 o pow. 9,05 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 319/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 307/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 42/123 KM 29 o pow. 9,84 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły