Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.01.2018 Zarządzenie nr 13/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 16 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 16.01.2018 Zarządzenie nr 12/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, część działki nr 18/2 KM 45 o pow. 316,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.12.2017 Zarządzenie nr 342/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Okrzei 65a, stanowiącej część działki nr 192/62 KM 42 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 321/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Brzozowej, stanowiącej część działki nr 78/32 KM 51 o pow. 59,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 320/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 42/153 KM 29 o pow. 9,05 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 319/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 307/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 42/123 KM 29 o pow. 9,84 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 306/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kaliskiej, stanowiącej część działki nr 159/3 KM 77 o pow. 9,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 305/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej , stanowiącej część dz. nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 304/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej część dz. nr 42/133 KM 29 o pow. 10,82 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 303/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Zakręt 8, stanowiącej część dz. nr. 116/1 KM 1 ( obręb Rózinowo) o pow. 133,80 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 302/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kujawskiej 16, stanowiącej część dz. nr 70 KM 53 o pow. 140,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Zarządzenie nr 301/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Południowej 3, stanowiącej część dz. nr. 18/1 KM 81 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Zarządzenie nr 252/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Zarządzenie nr 246/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Brzezinowej, działka nr 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 559,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły