Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.03.2018 Zarządzenie nr 75/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, poło-żonych we Włocławku przy ul. Papieżka, oznaczonych jako działki: nr 4/4 o pow. 1639,00 m2, nr 5/1 o pow. 1440,00 m2, nr 8/1 o pow. 1282,00 m2, nr 46/15 o pow. 93,00 m2, nr 46/2 o pow. 100,00 m2, nr 46/3 o pow. 97,00 m2, nr 55/10 o pow. 24799,00 m2, nr 26/9 o pow. 4285,00 m2, nr 27/9 o pow. 3268,00 m2, nr 27/13 o pow. 92,00 m2, nr 27/14 o pow. 417,00 m2, nr 27/15 o pow. 248,00 m2, nr 27/11 o pow. 1226,00 m2, nr 26/11 o pow. 1453,00 m2, nr 55/5 o pow. 4701,00 m2, nr 55/7 o pow. 2444,00 m2, nr 55/4 o pow. 9774,00 m2, nr 55/8 o pow. 49,00 m2 KM 102 (obręb Włocławek) oraz działki nr 3/49 o pow. 528,00 m2, nr 3/56 o pow. 2679,00 m2 KM 114 (obręb Włocławek) przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 73/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1 o powierzchni 0,3246 ha w obrębie Włocławek KM 112/2 położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 73, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 72/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1/151 o powierzchni 0,0219 ha w obrębie Michelin KM 14 i nr 1/166 o powierzchni 0,0106 ha w obrębie Michelin KM 14, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 63/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Towarowej 3a, działka nr 32/17 KM 47 o pow. 11,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 62/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 23,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 6 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 61/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, część działki nr 42/121 KM 29 o pow. 9,11 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.03.2018 Zarządzenie nr 56/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Starodębskiej 21b, oznaczonej jako działka: nr 124/13 (Włocławek KM 52) o pow. 0,0045 ha, nr 124/15 (Włocławek KM 52) o pow. 0,0169 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zarządzenie nr 54/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/19 o powierzchni 0,0044 ha w obrębie Włocławek KM 73 położonej we Włocławku przy ul. I. Zbiegniewskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 15.02.2018 Zarządzenie nr 40/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr. 2/8 KM 23 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 7 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 14.02.2018 Zarządzenie nr 37/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 11/42 o powierzchni 0,0102 ha w obrębie Włocławek KM 33 i nr 11/26 o powierzchni 0,0080 ha w obrębie Włocławek KM 33, położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Zarządzenie nr 36/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kraszewskiego, część działki nr 83/2 KM 51 o pow. 150,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie nr 30/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piaski, działka nr 10/2 KM 110 o pow. 148,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.02.2018 Zarządzenie nr 29/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żelazne Wody 76, część działki nr 128 KM 106 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły