Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.07.2018 Zarządzenie Nr 208/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych we Włocławku przy ulicy Płockiej 155 Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zarządzenie nr 193/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 181/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część dz. nr 43/15 KM 29 o pow. 55,00 m2, ul. Piekarskiej 3a, stanowiącej część dz. nr 67/3 KM 50 o pow.511,00 m 2 ul.Płowieckiej, stanowiącej część dz. nr 157/48 KM 77 o pow. 8,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 180/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, stanowiących:część działki nr 2/8 KM 23 o pow. 143,00 m2,część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 18,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zarządzenie nr 179/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Al. Chopina 8, stanowiącej działkę nr 1/40 KM 110 o pow. 151,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Zarządzenie nr 170/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy:ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 71/2 KM 34 o pow. 800,00 m2 ,ul. Żytniej 60, stanowiącej część działki nr 17/1 KM 105 o pow. 18,00 m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Zarządzenie nr 159/2018 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej, stanowiącej część działki nr 1/60 i 1/61 KM 14 (obręb Michelin) o pow. 315,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zarządzenie nr 158/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 6 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, przeznaczonych do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 15.06.2018 Zarządzenie nr 152/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Zarządzenie nr 142/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 139/2 o powierzchni 0,0162 ha w obrębie Łęg i nr 140/2 o powierzchni 0,0069 ha w obrębie Łęg, położonych we Włocławku przy ul. Rozdroże, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie nr 139/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie jako część działki nr 5/57 KM 43 o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.05.2018 Zarządzenie nr 138/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Iglastej, stanowiącej działkę nr 105/2 KM 20 o pow. 90,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 114/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 37,stanowiącej część działki nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 113/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Leśnej, stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Zarządzenie nr 112/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 161 (obręb Krzywa Góra) o pow. 367,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły