Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.02.2019 Zarządzenie nr 60/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zarządzenie nr 56/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 54/2019 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 50, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,0229 ha w obrębie 0910 Włocławek KM 91, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 53/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 52/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Polnej, oznaczonej jako działka nr 20/20 (Włocławek KM 88) o pow. 0,101 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 49/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 48/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 35/17 o powierzchni 0,0242 ha w obrębie Włocławek KM 29, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 47/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/4 o powierzchni 0,0065 ha w obrębie Włocławek KM 57, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 46/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/3 o powierzchni 0,0034 ha w obrębie Włocławek KM 57, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Zarządzenie nr 45/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 116/2 o powierzchni 0,0076 ha w obrębie Włocławek KM 57, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zarządzenie nr 37/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku,oznaczonej jako działka nr 3/2 (Włocławek KM 115) o pow. 0,0195 ha oraz działka nr 3/4 (Włocławek KM 115) o pow. 0,0035 ha, położona przy Al. Kazimierza Wielkiego, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.01.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 8, stanowiącej część dz. nr 15 KM 58 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Zarządzenie nr 26/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 3 pomieszczenia biurowe, zlokalizowane na I piętrze lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 21/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy : ul. Starodębskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Lipnowskiej 12b, ul. Dąbrowskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły