Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.09.2020 Zarządzenie nr 332/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Rybnickiej 41, stanowiącej część dz. nr 16/2 KM 120 (obręb Włocławek) o pow. 300,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zarządzenie nr 331/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Południowej 3, działka nr 18/1 KM 81 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zarządzenie nr 330/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr 9/2 KM 68 (obręb Włocławek) o pow. 80,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.09.2020 Zarządzenie nr 329/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 2 lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 320/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/135 o powierzchni 0,0367 ha w obrębie Włocławek KM 87, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zagajewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Zarządzenie nr 311/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Zarządzenie nr 302/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 23, działka nr 123/2 (Włocławek KM 77) o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Zarządzenie nr 301/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, działka nr 42/128 (Włocławek KM 29) o pow. 9,40 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 286/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 3/48 (Włocławek KM 114) o pow. 0,0948 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zarządzenie nr 285/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/4 o powierzchni 0,0457 ha w obrębie Włocławek KM 6, położonej we Włocławku przy ul. Krokusowej 15, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 275/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/3 o powierzchni 0,1399 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 274/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 54/1 o powierzchni 0,1362 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Botanicznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 273/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 54/2 o powierzchni 0,1390 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Botanicznej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 10.08.2020 Zarządzenie Nr 271/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/3 o powierzchni 0,1399 ha w obrębie Michelin KM 18, położonej we Włocławku przy ul. Szkolnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Zarządzenie Nr 262/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły