Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 225/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a, działka nr 87/2 KM 83 o pow. 70,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Zarządzenie nr 202/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej część dz. nr 42/133 KM 29 o pow. 10,82 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zarządzenie nr 199/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Zarządzenie nr 194/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jazowskiej, oznaczonej jako działka nr 9/2 (Włocławek KM 120) o pow. 0,0858 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Zarządzenie nr 187/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Zarządzenie nr 176/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 8, stanowiącej część dz. nr 15 KM 58 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/4 o powierzchni 0,0819 ha w obrębie Włocławek KM 120, położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 162/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 160/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/45 o powierzchni 0,1050 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 158/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 156/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 155/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Zarządzenie nr 151/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.04.2019 Zarządzenie nr 150/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 18,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 08.04.2019 Zarządzenie nr 145/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Cichej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 215/5 o powierzchni 0,0001 ha w obrębie Włocławek KM 52, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły