Wieloletnia Prognoza Finansowa

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.11.2019 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2030. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 15.11.2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2028 Szczegóły