Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.07.2016 Analiza aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczegóły