Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2019 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 31/2 obręb Włocławek KM 54 przy ul. Łanieszczyzna 19 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn110 w ulicy Płockiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Piekarskiej 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn63 w ulicy Wiklinowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Zgłoszenie budowy nowego odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na terenie działek nr 25, 218/1, 218/11 obręb Włocławek KM 52 oraz dz. nr 135 obręb Włocławek KM 50 przy ulicy Warszawskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Zgłoszenie budowy nowego odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na terenie działek nr 2/116, 2/110, 3/2 obręb Włocławek KM 115 oraz dz. nr 1/15 obręb Włocławek KM 116/1 przy alei Kazimierza Wielkiego 6 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej światłowodowej wraz z przyłączami do budynków, na terenie działek nr 168, 173/2 obręb Włocławek KM 57 przy ul. Żwirki i Wigury we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Celulozowej, na terenie dz. nr 15/62 i 15/65 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy Zielonym Rynku 14, na terenie działek nr 153 i 146/10 obręb Włocławek KM 50 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV o długości 43 m oraz rozdzielnic kablowych zintegrowanych pomiarowych Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE dn 110 o długości 148,90 m (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) w ul. Wodnej i ul. Bagiennej, na terenie dz. nr 166/59, 166/38 obręb Włocławek KM 69 oraz dz. nr 7/13, 7/12, 7/46, 44 obręb Włocławek KM 70 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Planty 3/7 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy P.O.W. 12, na terenie dz. nr 52/7 i 202/1 obręb Włocławek KM 52 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej 21/25 we Włocławku Szczegóły