Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej N/C średnicy dn 125-160 o długości 783,2 m w ul. Liliowej, Gościnnej, Wiosennej i Grodzkiej, na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej SATFILM w technologii FTTH we Włocławku, na terenie dz. nr 112/1, 130/1, 92, 15, 22, 104, 84/3, 138, 152/2, 152/1, 46/5, 117/2 obręb Michelin KM 08; dz. nr 91, 60, 13/8, 92, 77, 49 obręb Michelin KM 21 oraz dz. nr 1, 11, 92, 67/2, 8, 87, 17, 121/2, 121/1, 116/4, 116/6, 108/2, 107/2, 14 obręb Michelin KM 22 w pasie ulic: Wczasowej, Sarniej, Wiśniowej, Drzewnej, Żbikowej, Brzezinowej, Zagajnikowej, Sowiej, Zajęczej, Dzikiej, Sępiej, Łowieckiej, Kukułczej, Szpalerowej, Świetlanej, Sobolowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej polegającej na zmianie sposobu zasilania linii kablowej, na terenie działek nr 71, 88, 162/11 obręb Włocławek KM 81 oraz działka nr 212 obręb Włocławek KM 52 przy ul. Ciasna, Wolność we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodocią¬gowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr 39/6, 38/5, 39/3 obręb Michelin KM 15 przy ul. Pawiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią w ulicy Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej i ul. Rolnej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Lisek na odcinku od ul. Obwodowej do posesji przy ul. Lisek 27, na terenie działek nr 14/5 obręb Włocławek KM 38, nr 12, 13, 5/1, 10/12, 11/3, 15, 11/5, 14/4, 10/13, 10/10, 10/9 obręb Włocławek KM 39, nr 21/1, 1/24 obręb Włocławek KM 40, nr 14/3, 6/3, 14/1, 13/2 obręb Włocławek KM 60, nr 20 obręb Włocławek KM 62 przy ul. Lisek, Obwodowej, Wysokiej, Rolnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Okrzei 77 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 31/2 obręb Włocławek KM 54 przy ul. Łanieszczyzna 19 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn110 w ulicy Płockiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Piekarskiej 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn63 w ulicy Wiklinowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Zgłoszenie budowy nowego odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na terenie działek nr 25, 218/1, 218/11 obręb Włocławek KM 52 oraz dz. nr 135 obręb Włocławek KM 50 przy ulicy Warszawskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Zgłoszenie budowy nowego odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na terenie działek nr 2/116, 2/110, 3/2 obręb Włocławek KM 115 oraz dz. nr 1/15 obręb Włocławek KM 116/1 przy alei Kazimierza Wielkiego 6 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej światłowodowej wraz z przyłączami do budynków, na terenie działek nr 168, 173/2 obręb Włocławek KM 57 przy ul. Żwirki i Wigury we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Celulozowej, na terenie dz. nr 15/62 i 15/65 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy Zielonym Rynku 14, na terenie działek nr 153 i 146/10 obręb Włocławek KM 50 we Włocławku. Szczegóły