Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2019 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej światłowodowej wraz z przyłączami do budynków, na terenie działek nr 168, 173/2 obręb Włocławek KM 57 przy ul. Żwirki i Wigury we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Celulozowej, na terenie dz. nr 15/62 i 15/65 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy Zielonym Rynku 14, na terenie działek nr 153 i 146/10 obręb Włocławek KM 50 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4 kV o długości 43 m oraz rozdzielnic kablowych zintegrowanych pomiarowych Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE dn 110 o długości 148,90 m (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) w ul. Wodnej i ul. Bagiennej, na terenie dz. nr 166/59, 166/38 obręb Włocławek KM 69 oraz dz. nr 7/13, 7/12, 7/46, 44 obręb Włocławek KM 70 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Planty 3/7 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy P.O.W. 12, na terenie dz. nr 52/7 i 202/1 obręb Włocławek KM 52 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej 21/25 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 90 o długości 130,0 m, na terenie działek nr 3/12, 3/14, 3/22, 3/30 obręb Rybnica przy ul. Spokojnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z budową przyłączy gazu ś/c w ul. Toruńskiej, na terenie dz. nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29 oraz dz. nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/12, 43/2, 63/10 obręb Włocławek KM 31 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE dn 125 o długości 98,7 m, na terenie działek nr 45, 46 obręb Włocławek KM 72/2 przy ul. Orzeszkowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej, na terenie działki nr 4/44 obręb Kawka KM 4 położonej przy ulicy Wiklinowej 22 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zgłoszenie przebudowy instalacji SN (15kV), przebudowy instalacji NN (230/400VAC) i budowy linii niskiego napięcia (230/400VAC) na terenie działki nr 5/35 obręb Włocławek KM 123 położonej przy Al. Kazimierza Wielkiego 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE dn 125 o długości 42 m, na terenie działki nr 26 obręb Włocławek KM 4 przy ul. Witoszyńskiej we Włocławku Szczegóły