Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku stacji wody zdemineralizowanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę istniejących estakad w obszarze nawozowym w ANWIL S.A., na terenie działek nr 35, 71/2, 72, 79/1, 88, 90, 91/2, 92/1, 92/2, 96, 97, 98, 99, 100, 117/9, 93, 95/3, 78, 79/3 obręb Azoty KM 8 przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oraz przyłącza kablowego nN – 0,4 kV obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na terenie działek nr 57/6, 57/1, 56/1, 121/6, 183, 187/1, 187/4, 188 obręb Włocławek KM 42 przy ulicy Miłej i Chłodnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Celulozowej 25 i 25a, na terenie dz. nr 15/62, 15/101 i 15/104 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego przy ulicy Zielony Rynek 15 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c o średnicy dn 125-160 w ulicy Liliowej, uicy Gościnnej i w ulicy Grodzkiej, na terenie dz. nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w ulicy P.O.W. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej z doprowadzeniem wód deszczowych z budynku mieszkalnego przy ulicy Piekarskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV oraz rozdzielnic kablowych przy ulicy Celulozowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Brzezinowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.04.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jazowskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Zgłoszenie budowy przyłącza wodociągowego, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej przy ulicy Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnym przy ulicy Reymonta 17b we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Rybnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych przy ulicy 3 Maja, Cyganka, Stary Rynek, na terenie dz. nr 110, 114 obręb Włocławek KM 46 oraz dz. nr 150/3, 151 obręb Włocławek KM 45 we Włocławku Szczegóły