Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.09.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy Placu Wolności i Zduńskiej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Zduńska 6 – zadanie nr 16 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek” we Włocławku, na terenie dz. nr: 29/2, 30/1, 31, 34/1, 41/16, 158/1 obręb Włocławek KM 50 przy ul. Zduńskiej, Plac Wolności i Przedmiejskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Zgłoszenie wymiany linii napowietrznej SN – 15kV (dz. nr 34/1, 34/2, 35/2, 35/1, 36, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 44, 45, 46/1, 46/2, 47, 48, 49, 50, 53, 43/2, 51, 52/1, 52/3 obręb Michelin KM 13, dz. nr 22, 21, 19, 18, 17/1, 17/2, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8/1, 6, 5, 4/1, 3, 2, 1/2, 1/1, 144, 53 obręb Michelin KM 12, dz. nr 76, 77, 96, 97/1, 97/2, 113, 114, 115, 125, 131, 136/2 obręb Michelin KM 8, dz. nr 2, 3, 17, 18, 25, 46/1, 1, 45 obręb Michelin KM 7, dz. nr 6/2, 5/1, 116/2, 122, 117, 25 obręb Michelin KM 4, dz. nr 126 obręb Michelin KM 5, dz. nr 54 obręb Michelin KM 3, dz. nr 9, 71 obręb Michelin, 151, 43 obręb Michelin KM 11, dz. nr 5, 6/6 obręb Michelin KM 10, dz. nr 428 obręb Michelin KM 1). Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chłodnej, Długiej, Prostej oraz Pustej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Długa 34 – zadanie nr 2 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek” we Włocławku, na terenie dz. nr: 144/4, 164, 190/11, 196, 195/2, 195/3, 195/6, 197, 198 obręb Włocławek KM 42 oraz dz. nr: 62/2, 63, 64 obręb Włocławek KM 56 przy ul. Chłodnej, Długiej, Prostej i Pustej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.08.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dziewińskiej i Kaliskiej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 32a – zadanie nr 5 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek” we Włocławku, na terenie dz. nr: 158, 140, 71/10, 71/7, 71/8, 157/42 obręb Włocławek KM 77 przy ul. Dziewińskiej i ul. Kaliskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Michelińskiej 14 we Włocławku (dz. nr 11/1 obręb Michelin KM 8). Szczegóły
Artykuł 24.08.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączem do granicy posesji przy ul. Sokolej 5 we Włocławku, na terenie dz. nr 9 obręb Michelin KM 9 przy ul. Sokolej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Bojańczyka, Szczęśliwej oraz Św. Antoniego we Włocławku – likwidacja grupowego węzła cieplnego Św. Antoniego 34 – ZADANIE NR 14 Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych we Włocławku przy alei Jana Pawła II nr 2 i 2A. Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Zgłoszenie budowy oraz przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Wysokiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Zgłoszenie budowy odcina sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym do projektowanego budynku (sieć osiedlowa) przy ul. Żytniej 74 i 74B we Włocławku (dz. nr 65/2, 25/7 i 25/11 obręb Włocławek KM 105). Szczegóły
Artykuł 29.06.2017 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku usługowego przy ulicy Kościuszki, na terenie działki nr 26 obręb Włocławek KM 43 oraz dz. nr 19/6 obręb Włocławek KM 52 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Bukowej 24 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dziewińskiej, ul. Kaliskiej oraz ul. Smólskiej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 9A – Zadanie nr 4 w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek”, na terenie działek nr 47, 22/13, 22/6, 43/2, 18, 49, 48, 22/15, 16/2, 22/23, 22/18, 42/20, 22/16, 17/1, 16/1 obręb Włocławek KM 75 oraz dz. nr 117/4, 130 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Przyjemnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 31.05.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego we Włocławku przy ulicy Celulozowej 27a. Szczegóły