Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2017 Katarzyna Laszuk – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Kierownik Referatu Nieruchomości Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Justyna Góra – Urząd Miasta Włocławek – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Lidia Kamińska – Urząd Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Magdalena Makowiecka – Urząd Miasta Włocławek – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Komunalnym Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Dorota Spytkowska – Urząd Miasta Włocławek – kierownik Referatu Warunków Zabudowy Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Izabela Księżak – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Urbanistyki i Architektury – kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Aneta Matusiak – Urząd Miasta Włocławek – Referat Podatków i Opłat Lokalnych – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Bartosz Radziejowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Wojciech Lewandowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Inspektor ds. Zarządzania Ruchem Szczegóły
Artykuł 17.08.2016 Edyta Rycio – Urząd Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Magdalena Bogacz-Polańska – Urząd Miasta Włocławek – Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Jarosław Pudliński – Urząd Miasta Włocławek – Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Kierownik Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Maciej Śliwiński – Urząd Miasta Włocławek – Referat Lokalowy Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Roman Stawisiński – Urząd Miasta Włocławek -Wydział Gospodarki Miejskiej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Iwona Walicka – Urząd Miasta Włocławek -Wydział Środowiska główny specjalista Szczegóły