Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.03.2019 Anna Grabowska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarki Miejskiej – p.o. Dyrektora Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Elżbieta Dynarska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 29.01.2019 Mirosław Walicki – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Gospodarki Miejskiej – Kierownik Referatu Publicznego Transportu Zbiorowego Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Natalia Bielicka – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów Szczegóły
Artykuł 05.01.2018 Aneta Matusiak – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Izabela Księżak – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Urbanistyki i Architektury – kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Aneta Żuchowska – Urząd Miasta Włocławek -Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Anna Piętka – Urząd Miasta Włocławek – Kierownik Referatu Obsługi Szkół i Placówek Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Małgorzata Zawadzka – Pietruszewska – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Anna Łykowska – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor w Wydziale Finansów Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Katarzyna Zalewa – Urząd Miasta Włocławek-Inspektor Szczegóły