Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.11.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Płockiej Szczegóły
Artykuł 03.11.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach: Przedmiejskiej 7, Dziewińskiej 23, Płockiej Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: Szkolnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/2 o powierzchni 0,2826 ha w obrębie Michelin KM 18. Szczegóły
Artykuł 10.10.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek usytuowanego w budynku, położonym we Włocławku przy ul. Słowackiego 3/Mickiewicza 2 wraz z udziałem we współwłasności gruntu. Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Toruńskiej, stanowiącej dz. nr. 42/117 KM 29 o pow. 45,00 m2 , dz. nr. 42/118 KM 29 o pow. 46,00 m2 , dz. nr. 42/119 KM 29 o pow. 109,00 m2 , dz. nr. 42/121 KM 29 o pow. 82,00 m2 ,dz. nr. 42/123 KM 29 o pow. 128,00 m2 Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Płockiej, stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 200,00 m2 Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego we Włocławku przy ulicy: Piekarska 3 B, pow. użytkowa 31,50 m2, strefa I Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: Płockiej 77, oznaczonej jako działka nr 80/1 KM 90 o pow. 0,1302 ha oraz Ciasnej 36, oznaczonej jako działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek , położonych we Włocławku przy ulicy : TRZCINOWEJ, działka nr 1/20 KM 71 o pow. 0,0612 ha, , działka nr 1/17 KM 71 o pow. 0,1146 ha, działka nr 1/18 KM 71 o pow. 0,1052 ha, działka nr 1/19 KM 71 o pow. 0,0701 ha, oznaczonej jako działka nr 1/21 KM 71 o pow. 0,0914 ha oraz działka nr 1/24 KM 71 o pow. 0,0057 ha, oznaczonej jako działka nr 1/22 KM 71 o pow. 0,0842 ha oraz działka nr 1/25 KM 71 o pow. 0,0072 ha. SZUWAROWEJ, oznaczonej jako działka nr 1/23 KM 71 o pow. 0,0987 ha. Szczegóły
Artykuł 24.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Kościelnej, działka nr 13/4 KM 09 o pow. 0,0087 ha. Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach : Żelazne Wody, część działki nr 11/2 KM 110 o pow. 34,00 m2 ,Płocka 127 a, część działki nr 8/3 KM 94 o pow. 50,00 m2 , Al. Chopina , część działki nr 71/99 KM 51 o pow. 20,00 m2 Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy :ul.Płockiej, oznaczonej jako część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 36,00 m2 Szczegóły
Artykuł 12.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach : . Kaliska , część działki nr 23/13 KM 73 o pow. 12,00 m2 , Planty, część działki nr 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 , Polna 87 , część działki nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2, Papieżka 47B, część działki nr 55/2 KM 102 o pow. 1400,00 m2 – działka nr 46/9 KM 102 o pow. 127,00 m 2 Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy :ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 11/64 KM 94 o pow. 1541,00 m2 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ŻURAWIEJ 16d, działka nr 5/11 KM 68 o pow. 0,0123 ha. Szczegóły