Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: ŻYTNIEJ 78, oznaczonej jako działka nr 20/2 KM 105 o pow. 0.0875 ha. Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Odwołanie II przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych przy ulicach: 3 Maja 9, Cyganka 13, Królewieckiej 17 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Żelazne Wody 76, oznaczonej jako działka nr 128 KM 106 o pow. 15,00 m2 Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: Starodębska 26 c, o pow. użytkowej 28,73 m2, Starodębska 26 c, o pow. użytkowej 18,17 m2, Suszycka 13, o pow. użytkowej 91,00 m2 Suszycka 13, o pow. użytkowej 480,00 m2, Toruńska 134, o pow. użytkowej 70,96 m2, Toruńska 134, o pow. użytkowej 63,80 m2. Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych (garaży) , stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: Cyganka 13, o pow. użytkowej 18,00 m2, Cyganka 13, o pow. użytkowej 18,00 m2, Kruszyńska 41, o pow. użytkowej 15,00 m2,Traugutta 24, o pow. użytkowej 6,60 m2 Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: 3 Maja 9, o pow. użytkowej 59,00 m2, 3 Maja 9, o pow. użytkowej 65,00 m2, Cyganka 13, o pow. użytkowej 14,40 m², Królewiecka 17, o pow. użytkowej 47,10 m² Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: 3 Maja 9, o pow. użytkowej 59,00 m2,3 Maja 9, o pow. użytkowej 65,00 m2, Cyganka 13, o pow. użytkowej 14,40 m² ,Cyganka 18, o pow. użytkowej 46,30 m² , Królewiecka 17, o pow. użytkowej 47,10 m² ,Toruńska 47A, o pow. użytkowej 132,50 m2 Szczegóły
Artykuł 10.07.2017 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych (garaży) , stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: Cyganka 13, o pow. użytkowej 18,00 m2, Cyganka 13, o pow. użytkowej 18,00 m2 Kruszyńska 41, o pow. użytkowej 15,60 m2, Traugutta 24, o pow. użytkowej 6,60 m2,Leśna 8 /Żelazne Wody 76, o pow. użytkowej 18,30 m2. Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy wraz z terenem dojścia, dojazdu na czas nieoznaczony, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m 2 . Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Toruńskiej 85, oznaczonej jako działka nr 64/5 KM 31 o pow. 15,00 m2 Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości , stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Kaliskiej 91 d, działka nr 10/35 KM 74/2 o pow. 99,00 m2, ulicy Barskiej 24, część działki nr 48/2 KM 86 o pow. 40,00 m2 : Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kapitulnej (Gajowej), oznaczonej jako działka nr 1/13 KM 67 o pow. 30,00 m2 : Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Zbożowej, działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1.4658 ha. : Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste n/w nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : CIASNEJ 36, działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha. Szczegóły