Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2018 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek: ul. Kościuszki 5/ Polskiej Organizacji Wojskowej 8 o pow. użytkowej 45,20 m2 Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Toruńskiej 85, oznaczonej jako działka nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Dziewińskiej 31, oznaczonej jako działka nr 142/9 KM 77 o pow. 73,00 m2 Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 42/153 KM 29 o pow. 9,05 m2 . Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Bławatkowej, oznaczonej jako działka nr 104/3 KM 7/2 o pow. 117,00 m2 Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Włocławek, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we wsi Pińczata, oznaczonej jako działka nr 70 o pow. 42,00 m2 Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy n/w ulicach Toruńskiej, Żytniej Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Al. Chopina 8, oznaczonej jako działka nr 1/40 KM 110 o pow. 151,00 m2 Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Leśnej, oznaczonej jako działki nr 4/17 i 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha. Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Wienieckiej 37, oznaczonej jako działka nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2 Szczegóły
Artykuł 18.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: Plac Wolności 16 o pow. użytkowej 28,00 m2 ; ul. Bartnicka 15 ,o pow. użytkowej 51,18 m2 ; ul. Kaliska 3,o pow. użytkowej 17,50 m2; ul. Piekarska 6,o pow. użytkowej 15,70 m2 ; ul. Św. Antoniego 29,o pow. użytkowej 20,60 m2 ; ul. Św. Antoniego 29 ,o pow. użytkowej 30,40 m2 Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Polnej 87, oznaczonej jako działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 Szczegóły
Artykuł 26.06.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Piaski, oznaczonej jako działka nr 10/2 KM 110 o pow. 84,00 m2 , ulicy ul. Toruńskiej 66-68, oznaczonej jako działka nr 4/6 KM 29 o pow. 35,00 m2 Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 42/121 KM 29 o pow. 9,11 m2 . Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy : ul. Kraszewskiego, Żelazne Wody 76, Piaski Szczegóły