Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Barskiej 54a, oznaczonej jako działki nr 19/1,19/3,19/4 (Michelin KM 106) o pow. 633,00 m2. Szczegóły
Artykuł 21.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku: 1. ul. Toruńska 210a, oznaczona jako działka nr 103/1 obręb Krzywa Góra o pow. 0,1000 ha oraz działka nr 103/2 obręb Krzywa Góra o pow. 0,0483 ha Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 11/64 (obręb Włocławek KM 94) o pow. 400,00 m2 Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, oznaczonej jako działka nr 116/16 (Włocławek KM 55) o pow. 30,00 m2 Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 17a, oznaczonej jako działka nr 4/10 (obręb Włocławek KM 80) o pow. 19,00 m2 Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Kruszyńska 1a o pow. użytkowej 82,27 m2, ul. Związków Zawodowych 10 o pow. użytkowej 75,50 m2, ul. Związków Zawodowych 2 o pow. użytkowej 106,00 m2, ul. Cyganka 13 o pow. użytkowej 14,40 m2, 5. , ul. Starodębska 36 o pow. użytkowej 500,00 m2. Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych (garaży), stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Plac Wolności 16 o pow. użytkowej 16,40 m2, 2., ul. Kruszyńska 41 o pow. użytkowej 15,00 m2, ul. Żelazne Wody 76/Leśna 8 o pow. użytkowej 16,50 m2, 4. ul. Łanieszczyzna 4 o pow. użytkowej 16,00 m2. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku: ul. Jazowska, oznaczona jako działka nr 9/2 (Włocławek KM 120) o pow. 0,0858 ha. ,ul. Miodowa, oznaczona jako działka nr 50/5 (Michelin KM 11) o pow. 0,0700 ha oraz działka nr 50/7 (Michelin KM 11) o pow. 0,0699 ha. , ul. Letniskowa 3, oznaczona jako działka nr 39 (Michelin KM 06) o pow. 0,5233 ha. Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, oznaczonej jako działka nr 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mielęcińskiej 3, oznaczonej jako działka nr 10 (Michelin KM 02) o pow. 20,00 m2 Szczegóły
Artykuł 23.07.2020 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Reymonta 28a, oznaczonej jako działka nr 65/25 KM 49/1 o pow. 36,00 m2 Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy ul. Cyganka 11 o pow. użytkowej 17,50 m2, Szczegóły
Artykuł 21.07.2020 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Cyganka 15/3 Maja 9 o pow. użytkowej 29,00 m2, ul. Cyganka 24 o pow. użytkowej 51,20 m2, ul. Starodębska 36 o pow. użytkowej 80,84 m2, ul. Piekarska 3 o pow. użytkowej 14,00 m2. Szczegóły
Artykuł 02.04.2020 Prezydent Miasta Włocławek odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Planty, oznaczonej jako działka nr 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2. Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Prezydent Miasta Włocławek odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W / 00007709 / 4. Szczegóły