Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.04.2019 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku przy: ul. Piekarskiej 3 Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 50, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,0229 ha w obrębie 0910 Włocławek KM 91 Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Moniuszki 4-18, oznaczonej jako działka nr 9/1 KM 68 o pow. 30,00 m2 Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 29, oznaczonej jako działka nr 101 KM 57 o pow. 150,00 m2 Szczegóły
Artykuł 19.03.2019 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: ul Ptasia 2 , Reja 12 , Zw. Zawodowych 2 , Żytnia 72 , Lokal przy budynku w ciągu garażowym. ul Zakręt 8 . Szczegóły
Artykuł 15.03.2019 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: 3 Maja 9, Cyganka15/ 3 Maja 9, Cyganka 13. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: Moniuszki 3-19, Starodębskiej, Toruńskiej, Al. Chopina 34, Al. Chopina, Okrzei. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych (garaży) , stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: ul. Cyganka 11, ul. Kruszyńska 41, ul. Polna/Żytnia 72 Szczegóły
Artykuł 07.03.2019 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Starodębskiej, działka nr 208/8 KM 52 o pow. 46,00 m2 oraz ulicy Starodębskiej, działka nr 217/31 KM 52 o pow. 246,00 m2 Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Płockiej 155 Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 42,00 m2 , ul. Moniuszki 3-19, część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 20,00 m2 . Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza drugi drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wesołej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/230 o powierzchni 0,1497 ha, w obrębie Włocławek KM 28. Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Wesołej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28. Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: Moniuszki ,Południowej 3, Planty,Toruńskiej,Węglowej 10 Szczegóły