Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek informuje, że powzięty został zamiar użycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20 Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 31.05.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Informacja- przypomnienie dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na gospodarowanie odpadami na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2019r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Statystyka zdawalności w OSK działających na terenie miasta Włocławek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Kanały technologiczne : Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 W dniu 1 maja 2019r. o godz. 11.00 na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy pomniku „Ludziom Pracy” rozpocznie się zgromadzenie publiczne związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy oraz rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach w obrębie Wieniec Zalesie i obrębie Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”, na działkach nr: Gmina Lubień Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji (znak: GMK.N.6833.17.2018) o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 29/1 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0345 ha Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 49 Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 53 Szczegóły