Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2020 Zgromadzenie publiczne W dniu 14 marca 2020 r. o godz. 11.45 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii i stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 13.03.2020 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – organizacja w dniach 16.03-31.03. Organizacja uwzględnia wytyczne otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 OBWIESZCZENIE :Prezydenta Włocławka , informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035”. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Noakowskiego 57. Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Włocławek w związku z konsultacjami społecznymi projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wyspiańskiego 2 dz. nr 50 KM 68. Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę placu składowego wyrobów gotowych PCV i palet stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę wiaty stalowej i budynków technicznych, na terenie działek nr 2/36, 2/63, 2/72, 2/74, 2/92, 2/93, 2/96, 2/98 obręb Włocławek KM 115; dz. nr 3/16, 3/18, 3/21, 3/23, 3/28, 3/29, 3/30, 3/41, 3/43 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 6. Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 20 i 22. Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zgromadzenie publiczne Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły