Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2018 Przewodniczący Rady Miasta zwołuje w dniu 6 lutego 2018 roku obrady XXXVIII sesji Rady Miasta, które rozpoczną się o godz. 9.00 w Sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Urząd Miasta Włocławek Wydział Urbanistyki i Architektury zaprasza na konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Leśnej oraz Alei: Kazimierza Wielkiego, Królowej Jadwigi i Chopina. Szczegóły
Artykuł 25.01.2018 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku ul. Okrężna 25. Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Zniwelowanie strat w pszczelarstwie w postaci wdrażanego programu „Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018″ Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek – Pan Rafał Sobolewski zwołał na dzień 23 stycznia 2018 r. na godz. 12.00 w Sali nr 4 I sesję Młodzieżowej Rady Miasta VIII kadencji. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek ws. naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Dnia 23 stycznia br. o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Rady Miasta w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 302. Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Ogłoszenie dla hodowców zwierząt gospodarskich Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Procedura postępowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Szczegóły
Artykuł 03.01.2018 Postanowienie Sądu Rejonowego Dla M.ST Warszawy w Warszawie II Wydziale Cywilnym dotyczące Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółki akcyjnej w Warszawie o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy uprzejmie przypomina, iż zgodnie z art, 6 ust 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz U z 2015 r poz 2122, z późn. zm), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusz promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Uprzejmie informuję, że Przewodniczący Rady Miasta zwołuje na dzień 19 grudnia br. obrady XXXVII sesji Rady Miasta. Początek obrad godz. 9.00. w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13. W załączeniu porządek obrad sesyjnych Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Komisja Edukacji Rady Miasta odbędzie się w dniu w dniu 18 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali nr 20 przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta odbędzie się w dniu 15 grudnia br. o godzinie 12:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły