Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Informacja o utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500). Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zgromadzenie publiczne W dniu 4 lipca 2020 r. o godz. 11.45 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii i stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Obwieszczenie : zawiadamia strony, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku , Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz budynku biurowego we Włocławku przy ul. Spokojna 21/23 na terenie działek nr 9/4; 10;/4; 11/3; 12/3; 13/3 obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z budynkiem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz budynku biurowego we Włocławku przy ul. Spokojna 21/23 na terenie działek nr 9/4; 10;/4; 11/3; 12/3; 13/3 obręb Włocławek KM 98. Szczegóły
Artykuł 26.06.2020 Dowóz osób w dniu wyborów Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/12 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 9 czerwca 2020 r. o godzinie 9.00 w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek odbędzie się Sesja Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu ochrony środowiska na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 roku dla miasta Włocławka” Szczegóły
Artykuł 14.05.2020 Wypłata stypendium szkolnego Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Szczegóły
Artykuł 06.05.2020 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek : ODWOŁUJE pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zalesie, oznaczonej jako działka nr 4/58 obręb Kawka o pow. 0,9072 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WL1W / 00075232 / 6. Szczegóły