Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2020 W dniu 28 września 2020 r. o godz. 15.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się „Koronka do Miłosierdzia Bożego na ulicach miast świata”. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 43/47 dz. nr 2/14, 2/15, 2/26 KM 124/1 Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego WŁOCŁAWEK WRC / 47191 Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ANWIL S.A. we Włocławku z/s przy ul. Toruńskiej 222, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Miasto Włocławek, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wawrzyniaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie autorskiej technologii powlekania blachy wykorzystującej nanotlenki krzemu i glinu” w istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Duninowskiej 7 we Włocławku na dz. nr 42 obręb Włocławek KM 94. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/12 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 W dniu 15 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Brzezinowej na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Letniej we Włocławku, na terenie dz. nr 15*, 16/1, 16/2, 17, 32, 43 obręb Michelin KM 15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej we Włocławku rozpoczną się uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Informacja i obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów technologicznych i socjalno-bytowych ze studni nr 2, zlokalizowanej na terenie RUN-Chłodni (działka nr 4/12 KM37). Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 W dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły