Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2018 W dniu 29.05.2018r. o godz. 13:00 w sali nr 20 Urzędu Miasta przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 W dniu 29.05.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 20 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Zakaz wstępu do lasu w okresie od 16 maja do II dekady czerwca 2018 roku Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 W dniu 28 maja br. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miasta w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 W dniu 04 czerwca br. o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza przy ul. Warszawskiej 11 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta wyznaczył termin posiedzenia Komisji na dzień 30 maja br. na godz. 12:00. Obrady odbędą się w sali nr 5 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rynek 11/13. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 W dniu 5 czerwca 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta wyznaczył termin posiedzenia Komisji na dzień 29 maja br. na godzinę 9:00. Obrady odbędą się w sali nr 20 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Rady Miasta Włocławek odbędzie się w dniu 28 maja 2018r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek sala nr 20. Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2018 r., ustalająca odszkodowania za nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy Płockiej, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 25/3 o pow. 0,0239 ha (Włocławek KM 94) oraz nr 25/5 o pow. 0,0071 ha (Włocławek KM 94) Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek : Zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną we Włocławku przy ulicy Papieżka, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 11/3 o pow. 0,0030ha (Włocławek KM 104), powstałą w wyniku podziału działki nr 11/1 o pow. 0,1789 ha (Włocławek KM 104) Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Gmina Miasto Włocławek poszukuje kandydatów chętnych do pracy do wykonywania kontroli biletów w autobusach MPK Sp. z o.o. we Włocławku oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Wykonywanie przedmiotu zlecenia odbywać się będzie na podstawie odrębnych umów zleceń. Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 10.05.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Prymasa Wyszyńskiego, zawartego pomiędzy ulicą Prymasa Wyszyńskiego, ulicą Rzeczną, Parkiem Sienkiewicza, ulicą Okrzei, rzeką Wisłą oraz rzeką Zgłowiączką. Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 W dniu 15.05. br. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr. 302 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska. Szczegóły