Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 W dniu 26 października 2019r. o godz. 16.00 na Starym Rynku rozpocznie się marsz „Zatrzymaj przemoc”. Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 W dniu 19 października 2019r. o godz. 11.30 na placu przy CH Wzorcownia rozpocznie się zgromadzenie „Tęczowy Kram: Edycja Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK OGŁASZA nabór wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkań położonych przy we Włocławku przy ul. Celulozowej. Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do Anwil S.A. położonych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek : informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ul. Myśliwskiej, oznaczoną jako działka nr 47/5 (Włocławek KM 112/2) o pow. 0,2174 ha, na inny cel niż określony w umowie sprzedaży – akcie notarialnym z dnia 2 listopada 1976 r., Rep. A nr 5649 / 1976 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 30.09.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych ul Szewska Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Zad1. „Przebudowa chodników” ul Zbiegniewskiej, Zad2. „Przebudowa ul. Letniej” Szczegóły