Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych ul Szewska Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Zad1. „Przebudowa chodników” ul Zbiegniewskiej, Zad2. „Przebudowa ul. Letniej” Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego oznaczoną jako działka nr 3/51 (Włocławek KM 114) o pow. 1,8550 ha Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Prezydent Miasta Włocławek informuje, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy ulicy: Myśliwskiej, Papieżka Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Ogłoszenie nr 1/2019 Prezydenta miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo : W dniu 22.07.2019 r. została wydana decyzja celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”, na Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego ul Żytnia 53 Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego ul Żytnia 49 Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek jako starosta , informuje, że powzięty został zamiar użycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20, oznaczonej obecnie jako działka ewidencyjna nr 2/55 o pow. 0,0050 ha w obrębie Włocławek KM 115, na inny cel niż określony w akcie notarialnym z dnia 8 kwietnia 1976 r. Rep. A nr 1964/1976 o sprzedaży nieruchomości i przepisów ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1961 r. Nr 18 poz. 94) Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Obwieszczenia o wydaniu w dniu 25.07.2019 r. decyzji Nr 253/19 (znak: UA.AB.6740.311.2019), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stanowiska załadunku 32% i 50% ługu sodowego do cystern samochodowych, na terenie działki nr 1 obręb Azoty KM 8 przy ulicy Toruńskiej 390 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 285, 277, 282, 320, 318, 242, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wieniec Zalesię, gin. Brześć Kujawski oraz na działkach nr ewid, 10/3, 11/39, 12, 11/14, 11/34, 11/37 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 33, nr ewid. 3/10, 4, 3/238, 225/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 28 i nr ewid. 4/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM124/1, gm. Miasto Włocławek. Szczegóły