Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.01.2020 Zgromadzenie publiczne Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie : Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472,80-309 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z terenu zakładu, którym jest Elektrownia Wodna, zlokalizowana przy ul. Płockiej 171 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 W dniu 3 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się noworoczne spotkanie informacyjne. Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kotłowni mobilnej z podporami rurociągów i instalacją elektryczną, na terenie działki nr 16 obręb Azoty KM 8 przy ulicy Toruńskiej 384 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 W dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 przy Sądzie Rejonowym we Włocławku rozpocznie się pikieta obywatelska w obronie sądów – akcja ogólnopolska. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 W dniu 14 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 na Starym Rynku we Włocławku rozpocznie się zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „STOP 447”. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 W dniu 31 grudnia 2019 r. kasy Urzędu Miasta będą nieczynne, z powodu inwentaryzacji Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2019 r., znak WOO.420.300.2018.ADS.19 Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego dot. nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 53 Szczegóły
Artykuł 26.11.2019 Wypłata stypendium szkolnego Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły