Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.01.2019 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę pętli i zatoki autobusowej, chodników oraz ścieżek rowerowych wraz z budową infrastruktury technicznej: odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującego uzbrojenia terenu przy ulicy Promiennej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy średnicowej – I etap od ulicy Toruńskiej”, na terenie działek nr 2/15 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ulicy Promiennej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku problemów występujących w ubezpieczeniach upraw (rzepak) Szczegóły
Artykuł 19.12.2018 Informacji o godzinach prac kas Urzędu Miasta Włocławek w dnia 24.12.2018 oraz 31.12.2018 Szczegóły
Artykuł 10.12.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Żytniej, obejmującej pełną infrastrukturę drogową w ramach zadania: „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie dz. nr 61, 29, 65/2, 25/12, 26, 20/1, 21, 25/7 obręb Włocławek KM 105 oraz dz. nr 33, 25/1, 24/2, 23/2, 35, 24/4, 23/11, 23/12 obręb Włocławek KM 111/1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zawiadomienie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „ Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15W relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38 Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Prezydent Miasta Włocławek Zawiadamia, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomości położonych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych „Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla miasta Włocławek” z dnia 26 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od września do grudnia 2018r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Dyżur Radnych w dniu dzisiejszym tj. 27.11.2018 r. nie odbędzie się. Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje w załączeniu Informację Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD/MD) w stadach bydła. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku przekazuje w załączeniu zaktualizowany wzór ulotki dla hodowców świń dotyczący dezynfekcji oraz wykaz produktów biobójczych na dzień 17.10.2018r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Komunikat prasowy : W ramach projektu ,,Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Uprzejmie informujemy, że Dyżur Radnych z Okręgu Wyborczego Nr 3 w dniu 20.11.2018 r. nie odbędzie się. Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Postanowienie komisarza wyborczego w sprawie zwołania pierwszej sesji nowej Rady Miasta VIII kadencji wraz z porządkiem obrad Szczegóły