Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 4/9, 4/11, 4/12 obręb Włocławek KM 37, dz. nr 6/5, 11 obręb Włocławek KM 38 przy ul. Wysokiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 98/1, 99/1, 116/145, 116/146 obręb Włocławek KM 32 i nr 13/13, 13/22, 13/23, 14/3 obręb Włocławek KM 33 przy ul. Budowlanych, Hutniczej i Chemików we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 25/11, 25/10, 25/12, 65/2, 25/7, 21, 26 obręb Włocławek KM 105, dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Żytniej 74 – 74B we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 WLO0018A – wieży wolnostojącej o wysokości całkowitej konstrukcji do 50 m n.p.t. z antenami nadawczymi i radioliniamii oraz szafami systemowymi z urządzeniami sterującymi u podstawy wieży na terenie działki nr 140/2 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 196 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 25/11, 25/10, 25/12, 65/2, 25/7, 21, 26 obręb Włocławek KM 105, dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Żytniej 74 – 74B we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni zewnętrznej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (odwodnienie terenu, oświetlenie i monitoring, utwardzenie terenu i ogrodzenie terenu oraz budowa przejazdu), a także przebudowie trybun w ramach zadania inwestycyjnego: p.n.: „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 i Gimnazjum Nr 4″ na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Wyspiańskiego 1 – 3 i Kapitulnej 93 a, działki nr 6/5, 40/2, 41/12, 3/8 i 4/9 obręb Włocławek KM 68 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o schody ewakuacyjne zewnętrzne na terenie działki nr 65/23 obręb Włocławek KM 31. Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN – 15 kV oraz demontaż energetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15 kV na terenie dz. nr 422, 404, 417, 419, 284/3, 420 obręb Michelin KM 01 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie i przebudowie budynków Nr 9 i Nr 12 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wraz z ich termomodernizacją (budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, podjazdu dla karetek i zadaszenia podjazdu dla karetek, budowa windy zewnętrznej osobowej i schodów zewnętrznych) na terenie działek nr 2/33, 2/1, 2/30 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku w ramach zadania: „Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Etap I, Budynki Nr 9 i Nr 12 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT43865 Włocławek Toruńska, wieży stalowej typu BOT -H2 42 o wysokości całkowitej H=42,45m wraz z planowanymi szafami typu outdoor u podstawy wieży na terenie działki nr 202/6 obręb Krzywa Góra położonej przy ul. Toruńskiej 129b we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 98/1, 99/1, 116/145, 116/146 obręb Włocławek KM 32 i nr 13/13, 13/22, 13/23, 14/3 obręb Włocławek KM 33 przy ul. Budowlanych, Hutniczej i Chemików we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych, bieżni, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, siłowni zewnętrznej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (odwodnienie terenu, oświetlenie i monitoring, utwardzenie terenu i ogrodzenie terenu oraz budowa przejazdu), a także przebudowę trybun w ramach zadania inwestycyjnego: p.n.: „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 23 i Gimnazjum Nr 4″ na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ulicy Wyspiańskiego 1 – 3 i Kapitulnej 93 a, działki nr 6/5, 40/2, 41/12, 3/8 i 4/9 obręb Włocławek KM 68 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 WLO0018A – wieży wolnostojącej o wysokości całkowitej konstrukcji do 50 m n.p.t. z antenami nadawczymi i radioliniamii oraz szafami systemowymi z urządzeniami sterującymi u podstawy wieży na terenie działki nr 140/2 obręb Krzywa Góra przy ul. Toruńskiej 196 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z rozbudową na terenie działki nr 30 obręb Włocławek KM 77 przy ul. Łubnej 17 we Włocławku. Zarejestrowano Szczegóły