Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie z przebudową budynku nr 6 (B1 i B2) i budową łącznika do budynku nr 10 (B6), przebudowie budynków: nr 5 (B3), nr 10 (B6), nr 12 (B11), budowie budynków: B4 z łącznikiem do budynku nr 6 (B1) (głównym trzonem komunikacyjnym) i łącznikiem do budynku nr 12 (B11) Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 32358 Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwieniu stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29 i nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/10, 63/12 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Hutniczej, Toruńskiej, Energetyków i Mechaników we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej n/c ø 125 PE z przyłączem gazowym n/c PE do budynku mieszkalnego na terenie dz. nr 8/25, 13, 8/6 obręb Włocławek KM 3 i dz. nr 1/22 obręb Włocławek KM 4 przy ul. Bobrownickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę z przebudową budynku nr 6 (B1 i B2) i budową łącznika do budynku nr 10 (B6), przebudowę budynków: nr 5 (B3), nr 10 (B6), nr 12 (B11), budowę budynków: B4 z łącznikiem do budynku nr 6 (B1) (głównym trzonem komunikacyjnym) i łącznikiem do budynku nr 12 (B11) Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 10, 117 obręb Włocławek KM 55 przy ul. Długiej 59 i ul. Gniazdowskiego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 10, 117 obręb Włocławek KM 55 przy ul. Długiej 59 i ul. Gniazdowskiego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwieniu stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 8, 45/4, 45/3, 45/2, 50/3, 76, 45/1, 46, 50/1 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Hożej, Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na terenie dz. nr 249/18, 249/46, 441 obręb Michelin KM 01 położonych przy ul. Fredry i Ziębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwienie stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29 i nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/10, 63/12 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Hutniczej, Toruńskiej, Energetyków i Mechaników we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem cieplnym do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 25/11, 25/10, 25/12, 65/2, 25/7, 21, 26 obręb Włocławek KM 105 przy ul. Żytniej 74 – 74B we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na terenie dz. nr 249/18, 249/46, 441 obręb Michelin KM 01 położonych przy ul. Fredry i Ziębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN – 15 kV oraz demontażu energetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15 kV na terenie dz. nr 422, 404, 417, 419, 284/3, 420 obręb Michelin KM 01 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwienie stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 8, 45/4, 45/3, 45/2, 50/3, 76, 45/1, 46, 50/1 i 5 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Hożej, Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie działek nr 4/9, 4/11, 4/12 obręb Włocławek KM 37, dz. nr 6/5, 11 obręb Włocławek KM 38 przy ul. Wysokiej we Włocławku. Szczegóły