Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 8 o salę gimnastyczną z zapleczem wraz z łącznikiem łączącym salę z budynkiem szkoły, infrastrukturą techniczną oraz budową około 20 miejsc postojowych na terenie działek nr 72, 71/152 obręb Włocławek KM 7/2 położonych przy ul. Willowej 8 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego kablowego na terenie działek nr 99/5, 126/5 obręb Krzywa Góra, dz. nr 31/18, 29/2 obręb Korabniki położonych przy ul. Pochyłej i ul. Żyznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej DN 200 w ulicy Kochanowskiego (od ulicy Konopnickiej), długości ok. 100 mb na terenie działek nr 43/2, 45, 46, 47 obręb Włocławek KM 72/2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.11.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Kolskiej we Włocławku (od nr 9 do ulicy Planty) DN 400 (długość ok. 190 m) na terenie działek nr 36/2, 38/11, 39/1, 121, 37/1 i 37/22 obręb Włocławek KM 55. Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pomopownią w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej i ul. Rolnej oraz budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Lisek na odcinku od ul. Obwodowej do posesji przy ul. Lisek 27 na terenie dz. nr 14/5 obręb Włocławek KM 38, dz. nr 4/5, 5/1, 10/12, 10/9, 10/10, 11/3, 11/4, 12, 13, 14/3, 14/5 obręb Włocławek KM 39, dz. nr 1/24, 21/1, 21/2 obręb Włocławek KM 40, dz. nr 6/3, 13/2, 14/1, 14/3, 14/2, 8/1 obręb Włocławek KM 60 i dz. nr 20 obręb Włocławek KM 62 przy ul. Lisek, Obwodowej, Wysokiej, Rolnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku hotelowego na Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami gazowymi dn32 PE do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 77, 106/11, 71/104, 71/105, 71/108, 102, 100, 98, 97/9, 97/10, 106/8, 71/97, 71/90, 71/63, 71/62, 71/91, 86/5, 87, 86/6, 42/2, 41/1, 43/2, 40/1, 84, 85, 107, 71/42, 71/30, 71/29, 80, 71/23, 71/134, 71/133, 106/3, 71/154, 106/4, 71/155, 71/15, 71/35, 76, 74, 22/1, 23/2, 6, 4, 3, 2, 105, 101, 71/98, 71/99, 71/66, 97/1, 91, 92/3, 78, 71/55, 82, 81, 71/32, 71/135, 71/27, 71/24, 71/19, 71/18 obręb Włocławek KM 7/2, nr 1/5, 1/6, 58, 66 obręb Włocławek KM 1, nr 26 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Kwiatowej, Jałowcowej, Krokusowej, Bławatkowej, Stokrotkowej, Zawilcowej, Jemiołowej, Jaśminowej, Tarninowej i Wrzosowej we Włocławku, zawiadamiam, że w dniu 16 października 2017 roku pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Pan Piotr Brzeziński rozszerzył teren inwestycji o działkę nr 71/109 obręb Włocławek KM 7/2 położoną przy ul. Bławatkowej 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączami gazowymi dn 32 PE na terenie działek nr 76, 77, 102, 103, 71/110, 71/111, 106/11, 72, 68/2, 64, 63/1, 61, 60, 57, 56, 52, 50, 47, 44, 43/1, 35/2, 32/4, 31, 28/2, 28/1, 27, 24, 32/3, 35/1, 36, 67 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 18, 16/3, 19, 16/11, 24/3 obręb Włocławek KM 8/1 przy ul. Willowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE wraz z przyłączami gazowymi dn32 PE do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 77, 106/11, 71/104, 71/105, 71/108, 102, 100, 98, 97/9, 97/10, 106/8, 71/97, 71/90, 71/63, 71/62, 71/91, 86/5, 87, 86/6, 42/2, 41/1, 43/2, 40/1, 84, 85, 107, 71/42, 71/30, 71/29, 80, 71/23, 71/134, 71/133, 106/3, 71/154, 106/4, 71/155, 71/15, 71/35, 76, 74, 22/1, 23/2, 6, 4, 3, 2, 105, 101, 71/98, 71/99, 71/66, 97/1, 91, 92/3, 78, 71/55, 82, 81, 71/32, 71/135, 71/27, 71/24, 71/19, 71/18 obręb Włocławek KM 7/2, nr 1/5, 1/6, 58, 66 obręb Włocławek KM 1, nr 26 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Kwiatowej, Jałowcowej, Krokusowej, Bławatkowej, Stokrotkowej, Zawilcowej, Jemiołowej, Jaśminowej, Tarninowej i Wrzosowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia dn180 PE wraz z przyłączami gazowymi dn32 PE na terenie działek nr 7, 41 obręb Włocławek KM 9/2, nr 57/18, 57/17, 57/16, 57/23, 57/22, 57/11, 58/2, 57/15, 66/4, 57/4, 57/3 obręb Włocławek KM 9/1, nr 55/3, 55/2 obręb Włocławek KM 1, nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ul. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.10.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE: wieży kratownicowej o wysokości całkowitej do 50 m n.p.t. wraz z systemem antenowym oraz urządzeń zasilająco-sterujących na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 położonej przy ul. Korabnickiej 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 438/1, 438/51, 24/6, 24/16, 409, 438/27, 337, 248/10 obręb Michelin KM 01, nr 10/2, 11/2, 11/1, 1/8, 1/1 obręb Włocławek KM 74/1, nr 10/2, 10/7, 10/57, 11/2, 19/5, 11/4, 11/13 obręb Włocławek KM 74/2 przy ul. Kruszyńskiej i ul. Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci gazowej n/c ø 125 PE z przyłączem gazowym n/c PE do budynku mieszkalnego na terenie dz. nr 8/25, 13, 8/6 obręb Włocławek KM 3 i dz. nr 1/22 obręb Włocławek KM 4 przy ul. Bobrownickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 32358 WŁOCŁAWEK TORUŃSKA wraz z przyłączem elektroenergetycznym – stalowej wieży kratownicowej o wysokości całkowitej do 60 m n.p.t. z 6 antenami sektorowymi, 1 anteną radiolinii oraz szafami teletechnicznymi u podstawy wieży na terenie działek nr 15/2, 8/5, 8/7, 14 obręb Włocławek KM 24 przy ul. Toruńskiej 156 we Włocławku. Szczegóły