Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.01.2019 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem gazowym n/c dn 63 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego we Włocławku przy ulicy Witoszyńskiej 10 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaty (zadaszenia) nad częścią poletka magazynowego skratek na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków, na terenie działki nr 1/5 obręb Włocławek KM 25 przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.12.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągów n/c w ulicach Wiosennej, Liliowej, Gościnnej i Grodzkiej na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4, 12/1 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku oraz na terenie dz. nr 140, 114, 66, 21/64, 21/65, 141, 21/23, 21/25 obręb 0006 Lęg Witoszyn. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zawiadomienie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „ Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38 Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15W relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” na działkach nr ewid. 16, 14/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Włocławek KM 38 Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem gazowym n/c dn 63 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego we Włocławku przy ulicy Witoszyńskiej 10, na terenie działek nr 17/5 i 26 obręb Włocławek KM 4. Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wiaty (zadaszenia) nad częścią poletka magazynowego skratek na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków, na terenie działki nr 1/5 obręb Włocławek KM 25 przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 110 na terenie działek nr 166/59, 166/38, obręb Włocławek KM 69 i działek nr 7/13, 7/12, 7/46, 44 obręb Włocławek KM 70 przy ul. Bagiennej i Wodnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 125 na terenie działek nr 45, 46 obręb Włocławek KM 72/2 przy ul. E. Orzeszkowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 65 obręb Włocławek KM 9/1 i działki nr 38 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Mostowej i Grodzkiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 125 na terenie działek nr 45, 46 obręb Włocławek KM 72/2 przy ul. E. Orzeszkowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 110 na terenie działek nr 166/59, 166/38 obręb Włocławek KM 69 i działek nr 7/13, 7/12, 7/46, 44 obręb Włocławek KM 70 przy ul. Bagiennej i Wodnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 26 obręb Włocławek KM 92 i działki nr 5/20 obręb Włocławek KM 91 przy ul. Płockiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2”: wieży stalowej, kratownicowej o wysokości do 48,5 m z drabinką kablową i drabinką włazową z systemem asekuracji Faba, 3 anten sektorowych BSA 1041 oraz 9 anten sektorowych BSA 1064 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości 42 m n. p. t. – środek elektryczny anten), 6 anten radiolinii RLA (1) 80 – 03 oraz 4 anten radiolinii RLA (1) 80 – 06 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości od 45,5 m do 47,5 m n. p. t. – środek elektryczny anten), ogrodzenia terenu stacji zintegrowanego z wieżą, podestów obsługowych, szaf telekomunikacyjnych na podestach z urządzeniami telekomunikacyjnymi na terenie dz. nr 7/6 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 6a we Włocławku. Szczegóły