Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia PE dn 110 na terenie działek nr 166/59, 166/38 obręb Włocławek KM 69 i działek nr 7/13, 7/12, 7/46, 44 obręb Włocławek KM 70 przy ul. Bagiennej i Wodnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 26 obręb Włocławek KM 92 i działki nr 5/20 obręb Włocławek KM 91 przy ul. Płockiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2”: wieży stalowej, kratownicowej o wysokości do 48,5 m z drabinką kablową i drabinką włazową z systemem asekuracji Faba, 3 anten sektorowych BSA 1041 oraz 9 anten sektorowych BSA 1064 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości 42 m n. p. t. – środek elektryczny anten), 6 anten radiolinii RLA (1) 80 – 03 oraz 4 anten radiolinii RLA (1) 80 – 06 (montaż na konstrukcjach wsporczych wieży na wysokości od 45,5 m do 47,5 m n. p. t. – środek elektryczny anten), ogrodzenia terenu stacji zintegrowanego z wieżą, podestów obsługowych, szaf telekomunikacyjnych na podestach z urządzeniami telekomunikacyjnymi na terenie dz. nr 7/6 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 65 obręb Włocławek KM 9/1 i działki nr 38 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Mostowej i Grodzkiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2″ Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE: wieży kratownicowej o wysokości całkowitej do 50 m n.p.t. z 6 antenami sektorowymi i 1 anteną radioliniową, ramy pod szafy teletechniczne, szaf teletechnicznych oraz elementów infrastruktury stacji bazowej jak np.: moduły, komponenty toru antenowego, drogi kablowe i światłowodowe, przyłącze elektryczne wraz z szafkami elektrycznymi na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 położonej przy ul. Korabnickiej 2 we Włocławku, wszczętym na wniosek firmy ORANGE POLSKA S.A. reprezentowanej przez Pana Marcina Michalskiego ATEM-Polska Sp. z o.o., Prezydent Miasta Włocławek postanowieniem z dnia 3 lipca 2018 r. odmówił uwzględnienia żądania dowodowego dotyczącego przeprowadzenia rozprawy administracyjnej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zakrzewo o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 15.05.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zmianie sposobu użytkowania budynku oznaczonego jako pozostały budynek niemieszkalny na budynek szkoły wraz z rozbudową, budowie parkingu na ok. 25 miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 65/22, 65/24 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Energetyków 30 we Włocławku w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę Wyższej Szkoły Zawodowej i działania z zakresu edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 02.05.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego oznaczonego numerem 4 na pomieszczenia biurowe i techniczne (Centrum Zarządzania Inteligentnego Systemu Transportowego ITS) z elementami zagospodarowania terenu (agregat prądotwórczy) na terenie działek nr 3/1, 5 obręb Włocławek KM 38 przy ul. Rysiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie alejek na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku na terenie dz. nr 1/2 obręb Włocławek KM 109 położonej przy Al. Chopina 3 – 5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę i rozbudowę budynków dydaktycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zmianę sposobu użytkowania budynku oznaczonego jako pozostały budynek niemieszkalny na budynek szkoły wraz z rozbudową, budowę parkingu na ok. 25 miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej infrastruktury technicznej na terenie działek nr 65/22, 65/24 obręb Włocławek KM 31 przy ul. Energetyków 30 we Włocławku w ramach projektu „Inwestycja w infrastrukturę Wyższej Szkoły Zawodowej i działania z zakresu edukacji w celu stworzenia Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku”. Szczegóły