Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia i monitoringu na terenie działki położonej przy ul. Hutniczej 5/7 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Łanowej oraz Żytniej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.02.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę słupowej stacji transformatorowej przy ul. Baśniowej 8/10 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Sielskiej i ulicy Wesołej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulic: Barska, Łanowa, Polna, 14 Pułku Piechoty, Żytnia we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami i połączeniami we Włocławku w ulicy Grodzkiej Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej Szczegóły
Artykuł 27.01.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka sieci wodociągowej z odcinkami łączącymi do granic działek w ulicy Plażowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Łanowej na działkach nr 30, 31/7, 33, 34 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulic: Barska, Łanowa, Polna, 14 Pułku Piechoty, Żytnia Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia Szczegóły
Artykuł 19.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Płocka, Żwirowa Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku Szczegóły