Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Płocka, Żwirowa Szczegóły
Artykuł 18.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej we Włocławku w ulicy Grodzkiej Szczegóły
Artykuł 08.01.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę słupowej stacji transformatorowej przy ul. Baśniowej 8/10 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 31.12.2015 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Falbanka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.12.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ulicy Długiej 55, 55a, 57 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.12.2015 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci ciepłowniczej przy ul. Obwodowej i ul. Wienieckiej we Włocławku Szczegóły