Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku na terenie działek nr 18/12, 18/7, 18/6, 18/5, 18/4, 18/3, 18/2, 18/1, 9/9, 9/15, 9/13, 3/4, 3/7, 2/6, 2/14, 3/13, 2/16, 1/4, 19/2 obręb Włocławek KM 74/2, dz. nr 20/15, 20/10, 19/12, 86/2, 86/1, 15/2, 14/2, 13/2, 19/2 obręb Włocławek KM 73, dz. nr 248/10, 248/6, 248/7, 244, 249/24, 247, 249/26, 249/18, 412/1 obręb Michelin KM 01 w ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja niskiej emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych na terenie działek nr 14/5, 13, 5, 6/6, 11 obręb Włocławek KM 38; dz. nr 10/10, 10/9, 10/8, 10/7 obręb Włocławek KM 39; dz. nr 12, 11/37 obręb Włocławek KM 33; dz. nr 3/10, 4, 3/238, 225/1, 226/1 obręb Włocławek KM 28; dz. nr 4/2, 3/2, 208/1, 4/1, 2/33, 2/30, 2/26, 2/14, 2/15 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ul. Wysokiej, ul. Rolnej, ul. Rysiej, ul. Wienieckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN z lokalizacją złączy kablowych na działkach nr 334/7, 335, 441, 387, 249/46, 249/18 obręb Michelin KM 01, dz. nr 8/7, 8/2, 1/143, 1/142, 1/37, 1/153 obręb Włocławek KM 72/1 przy ul. Ziębiej i Zgodnej we Włocławku zmienił zakres inwestycji poprzez wykreślenie działki nr 249/46 obręb Michelin KM 01 z terenu inwestycji. Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Obwieszczenie o postanowieniu podejmującym zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej na terenie działek nr 29/1, 28, 26 Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych nN przy ul. Ziębiej i Zgodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.04.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej 77/81 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Płocka, Żwirowa na terenie działek nr 210/1, 210/2 obręb Włocławek KM 28, dz. nr 13/2 obręb Włocławek KM 29, dz. nr 11/9, 24/2, 24/4, 26 obręb Włocławek KM 92 we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa, przebudowa lub remont 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach: Płocka, Żwirowa, Bobrownicka, Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa”. Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianie sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek wielorodzinny z częścią administracyjno-gospodarczą z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie działek nr 116/80, 116/82 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci ciepłowniczej na działkach położonych w obrębie ulicy Sielskiej i ulicy Wesołej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie oświetlenia i monitoringu na terenie działki nr 58 obręb Włocławek KM 31 położonej przy ul. Hutniczej 5/7 we Włocławku, dla potrzeb zadania „Budowa placu zabaw i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. Hutnicza 5/7 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulicy Ostrowskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Sprostowanie oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, przebudowę lub remont przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej w obrębie ulic: Barska, Łanowa, Polna, 14 Pułku Piechoty, Żytnia we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku oświatowego położonego przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku Szczegóły