Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej, Planty oraz Płowieckiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Płowiecka 7a- Zadanie 3, budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej, Kaliskiej oraz Smólskiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 9A- Zadanie 4, budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej i Kaliskiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 32A – Zadanie 5 na działkach nr 157/31, 157/46, 157/47, 157/48, 157/49, 157/50, 157/42, 157/43, 71/7, 71/8, 71/10 obręb Włocławek KM 77, na działkach nr 42/6, 43/2, 22/15, 22/18, 22/23, 48, 49, 42/20 obręb Włocławek KM 75, na działkach nr 117/4, 130 obręb Włocławek KM 78 w ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia alejek Cmentarza Komunalnego we Włocławku na terenie działek nr 1/1, 1/2, 2, 3 obręb Włocławek KM 109, dz. nr 134 obręb Włocławek KM 2 położonych przy Al. Chopina 3/5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 116/60, 116/122, 116/130, 116/131, 116/143 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Pogodnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych pełniących funkcję placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie działek nr 18, 19, 20, 21/2, 22/2 obręb Włocławek KM 58 położonych przy ul. Jasnej 5b, 5c, 5d, 5e we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę budynku jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działek nr 116/76, 116/79, 116/77, 116/80 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami i połączeniami we Włocławku w ulicy Grodzkiej na terenie działek nr 18, 24/3, 19, 20 obręb Włocławek KM 8/1, dz. nr 26, 3/3, 27/1 obręb Włocławek KM 7/1, dz. nr 78, 76, 75/2, 73 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 23, 1/21, 1/23, 22/1, 6/43, 69, 68, 17/2, 6/42, 18/6, 19/1 obręb Włocławek KM 6, dz. nr 20/1, 16/30, 24, 16/31, 23/5, 3/7, 3/5 obręb Włocławek KM 5, dz. nr 26, 23 i 14/4 obręb Włocławek KM 4 w ramach zadania inwestycyjnego „Wymiana, remont, budowa lub przebudowa istniejących sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami we Włocławku w 11 ulicach bądź ich fragmentach: Św. Antoniego, Wojska Polskiego, Grodzka, Bojańczyka, Kilińskiego, Papieżka, Jesionowa, Chopina/Warszawska, Weselna, Orla oraz Reymonta”. Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wymianie, remoncie, budowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej w Alei Jana Pawła II we Włocławku na terenie działek nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10 obręb Michelin KM 01. Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek wielorodzinny z częścią administracyjno-gospodarczą z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze położonego na terenie działki nr 20 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Żytniej 55 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych nN z lokalizacją złączy kablowych na działkach nr 334/7, 335, 441, 387, 249/18 obręb Michelin KM 01, dz. nr 8/7, 8/2, 1/143, 1/142, 1/37, 1/153 obręb Włocławek KM 72/1 przy ul. Ziębiej i Zgodnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku na terenie działek nr 18/12, 18/7, 18/6, 18/5, 18/4, 18/3, 18/2, 18/1, 9/9, 9/15, 9/13, 3/4, 3/7, 2/6, 2/14, 3/13, 2/16, 1/4, 19/2 obręb Włocławek KM 74/2, dz. nr 20/15, 20/10, 19/12, 86/2, 86/1, 15/2, 14/2, 13/2, 19/2 obręb Włocławek KM 73, dz. nr 248/10, 248/6, 248/7, 244, 249/24, 247, 249/26, 249/18, 412/1 obręb Michelin KM 01 w ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin”. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej, Planty oraz Płowieckiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Płowiecka 7a- Zadanie 3, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej, Kaliskiej oraz Smólskiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 9A- Zadanie 4, budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Dziewińskiej i Kaliskiej – Likwidacja grupowego węzła cieplnego Dziewińska 32A – Zadanie 5 na działkach nr 157/31, 157/46, 157/47, 157/48, 157/49, 157/50, 157/42, 157/43, 71/7, 71/8, 71/10 obręb Włocławek KM 77, na działkach nr 42/6, 43/2, 22/15, 22/18, 22/23, 48, 49, 42/20 obręb Włocławek KM 75, na działkach nr 117/4, 130 obręb Włocławek KM 78 w ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wymianę, remont, budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej w Alei Jana Pawła II we Włocławku na terenie działek nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin KM 01 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku Zespołu Szkół Elektrycznych o klatkę schodową przeciwpożarową na terenie działek nr 65/4, 65/23 obręb Włocławek KM 31 położonych przy ul. Toruńskiej 77/81 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowie, przebudowie lub remoncie przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicy Bobrownickiej na terenie działek nr 29/1, 28, 26 obręb Włocławek KM 7/1 w ramach zadania inwestycyjnego Budowa, przebudowa lub remont 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi we Włocławku w ulicach: Płocka, Żwirowa, Bobrownicka, Mielęcińska, Łabędzia, Cisowa, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa. Szczegóły
Artykuł 18.05.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wymianę, remont, budowę lub przebudowę sieci kanalizacyjnej w Alei Jana Pawła II we Włocławku na terenie działek nr 244, 428, 424, 408, 248/6, 248/7, 248/10, 409 obręb Michelin KM 01. Szczegóły