Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 116/60, 116/122, 116/130, 116/131 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Pogodnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.10.2016 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwienie stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 58, 9, 7, 6 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Chocimskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych SN 15kV nn i stacji transformatorowej kontenerowej „RYSIA” dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C na działkach nr 13, 15, 16 obręb Włocławek KM 38 położonych przy ul. Rysiej 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia alejek Cmentarza Komunalnego we Włocławku na terenie działek nr 1/1, 1/2, 2, 3 obręb Włocławek KM 109, dz. nr 134 obręb Włocławek KM 2 położonych przy Al. Chopina 3/5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie działek nr 116/15, 116/36, 116/43, 116/60, 116/92, 116/93, 116/94, 116/96, 116/97, 116/98, 116/100, 116/101, 116/103, 116/104, 116/105, 116/106, 116/107, 116/109 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Pogodnej i Chocimskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych pełniących funkcję placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie działek nr 18, 19, 20, 21/2, 22/2 obręb Włocławek KM 58 położonych przy ul. Jasnej 5b, 5c, 5d, 5e we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granic nieruchomości na działkach nr 76, 77, 106/11 obręb Włocławek KM 7/2 położonych przy ul. Willowej i ul. Jałowcowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę sieci gazowej Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwienie stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 58, 9, 7, 6 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Chocimskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę i przebudowę sieci gazowej śr/c Ø 63PE dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 56/2, 55 i 76 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Hożej 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku jednorodzinnego pełniącego funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działek nr 116/76, 116/79, 116/77, 116/80 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę i przebudowę sieci gazowej śr/c Ø 63PE dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 116/117, 116/118, 116/114, 116/119 obręb Włocławek KM 32, nr 3/227 obręb Włocławek KM 28 przy ul. Bajecznej 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Obwieszczenie o zmianie zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 116/60, 116/122, 116/130, 116/131, 116/143 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Pogodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek wielorodzinny z częścią administracyjno-gospodarczą z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo-wychowawcze położonego na terenie działki nr 20 obręb Włocławek KM 111/1 przy ul. Żytniej 55 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.08.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły