Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2017 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację, rozbudowę i przebudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Etap I, budynki Nr 9 i Nr 12 – termomodernizacja budynków Nr 9 i Nr 12, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, podjazdu dla karetek i zadaszenia podjazdu dla karetek przy budynku Nr 12, budowa windy zewnętrznej osobowej i schodów zewnętrznych przy budynku Nr 9 oraz przebudowa budynków Nr 9 i Nr 12 na terenie działek nr 2/33, 2/1, 2/30 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT43865 Włocławek Toruńska, wieży stalowej typu BOT -H2 42 o wysokości całkowitej H=42,45m wraz z planowanymi szafami typu outdoor u podstawy wieży na terenie działki nr 202/6 obręb Krzywa Góra położonej przy ul. Toruńskiej 129b we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą wraz z rozbudową na terenie działki nr 30 obręb Włocławek KM 77 przy ul. Łubnej 17 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na modernizację, rozbudowę i przebudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Etap I, budynki Nr 9 i Nr 12 – termomodernizacja budynków Nr 9 i Nr 12, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, podjazdu dla karetek i zadaszenia podjazdu dla karetek przy budynku Nr 12, budowa windy zewnętrznej osobowej i schodów zewnętrznych przy budynku Nr 9 oraz przebudowa budynków Nr 9 i Nr 12 na terenie działek nr 2/33, 2/1, 2/30 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN małogabarytowej oraz linii kablowych SN nN na terenie działek nr 63/3 i 63/4 obręb Włocławek KM 77 położonych przy ul. Planty we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na terenie działek nr 116/15, 116/36, 116/43, 116/148, 116/92, 116/93, 116/94, 116/96, 116/97, 116/98, 116/100, 116/101, 116/103, 116/104, 116/105, 116/106, 116/107, 116/109 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Pogodnej i Chocimskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny pełniący funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działki nr 41/3 obręb Michelin KM 11 położonej przy ul. Szkolnej 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN 15kV nn i stacji transformatorowej kontenerowej „RYSIA” dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C na działkach nr 13, 15, 16 obręb Włocławek KM 38 położonych przy ul. Rysiej 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej z rur polietylenowych oraz umartwienie stalowej sieci gazowej na terenie działek nr 58, 9, 6 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Chocimskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c Ø 63PE z przyłączami śr/c Ø 32PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym „Falbanka” na terenie działek nr 437/7, 437/8, 437/9, 437/10, 437/11, 437/12, 437/13, 437/14, 437/15, 437/16, 437/17, 437/18, 437/19, 437/20, 437/21, 437/22, 437/23, 437/24, 437/25, 437/26, 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 438/9, 438/10, 438/11, 438/12, 438/13, 438/14, 438/15, 438/16, 438/17, 438/18, 438/19, 438/20, 438/21, 438/22, 438/23, 438/24, 438/25, 438/26, 438/27, 438/28, 438/29, 438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 438/35, 438/36, 438/37, 438/38, 438/39, 438/40, 438/41, 438/42, 438/43, 438/44, 438/45, 438/46, 438/47, 438/48, 438/49, 438/50, 438/51, 24/16, 337 obręb Michelin KM 01 i działki nr 11/1 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci gazowej śr/c 63PE dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 56/2, 55 i 76 obręb Włocławek KM 30 przy ul. Hożej 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci gazowej śr/c Æ 63PE dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 116/117, 116/118, 116/114, 116/119 obręb Włocławek KM 32, nr 3/227 obręb Włocławek KM 28 przy ul. Bajecznej 1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie działek nr 116/3, 116/4, 116/148, 116/120, 116/121, 116/122, 116/129, 116/130, 116/137, 116/140 obręb Włocławek KM 32 przy ul. Przyjemnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granic nieruchomości na działkach nr 76, 77, 106/11 obręb Włocławek KM 7/2 położonych przy ul. Willowej i ul. Jałowcowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny pełniący funkcję placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie działki nr 41/3 obręb Michelin KM 11 położonej przy ul. Szkolnej 2 we Włocławku. Szczegóły