Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2018 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji pieca MZR 750 do odzysku cynku czystego na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58, 87-800 Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.05.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.” we Włocławku zlokalizowanej przy ul. Duninowskiej 9, na działce 1/37 obręb Włocławek KM 100. Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku przetwórstwa warzyw z komorami mroźnymi, częścią administracyjno-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą zlokalizowanymi na działkach nr ew. 4/59 oraz 4/60 obręb 0004 Kawka w miejscowości Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.” w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej”. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie zbiornika T-604 do magazynowania substancji palnych w ANWIL S.A. we Włocławku 87-805 przy ul. Toruńskiej 396, na działce nr 62, obręb 0008 Azoty”. Szczegóły
Artykuł 19.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana rurociągu gazu ziemnego do A-1” dla ANWIL-u S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.11.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa parkingów dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą techniczną” dla zakładu produkcji manometrów WIKA Polska Sp. z o.o. SGF S.K. w miejscowości Włocławek ul. Kawka 6, dz. nr 4/34 obręb Kawka. Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu” oraz „Budowa konstrukcji wsporczej pod wymiennik ciepła EC-11 z infrastrukturą techniczną” na terenie Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Salamander Window & Door Systems S.A. we Włocławku w latach 2017-2020” na terenie działek o numerach ewidencyjnych 2/72, 2/74, 2/91, 2/96, 3/18, 3/19, 3/28, 3/30 obręb Włocławek KM 114 i 115. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podniesieniu jakości usług zdrowotnych oraz zwiększeniu dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – budynki nr 1, 2, 3, 4, 6,11 i zagospodarowanie terenu, w ramach zadania: „ Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji, rozbudowy, przebudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”; dz. nr 2/1, 2/30, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1, ul. Wieniecka Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa punktu debigdagacji PCW i granulatów w ANWILU S.A. we Włocławku 87-805 przy ul. Toruńskiej 334, na działce nr 23/6 obręb Azoty. Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji GPZ Włocławek Południe –GPZ Włocławek Zachód na odcinku od słupa 16 do słupa 18 przy ul. Wiejskiej we Włocławku, dz. ewidencyjna nr 1/4 ark. 71 obręb 0710 Włocławek KM 71, nr 1/14 ark. 67 obręb 0670 Włocławek KM 67, nr 1/15 ark. 67 obręb 0670 Włocławek KM 67. Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wanny trawienia na linii patentowniczo-cynkowniczej L3 w na działce nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły