Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pt. „ Rozbudowa stacji przygotowania wody zdemineralizowanej wraz z jednostką wody ultraczystej” na terenie Zakładu ANWIL S.A. we Włocławku ( dz. nr 98, 92/2, 92/1, 90, 88, 35, 99, 97, 96, 93, 91/2, 95/3, 79/3, 79/1, 72, 71/2, 100, 117/9, 78 obręb 0008 Azoty). Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej przy Al. Kazimierza Wielkiego 6 ( dz. nr 5/12, 4/7, 4/14, 21/12, 40 obręb Włocławek KM116/2; dz. nr 1/15 obręb Włocławek KM 116/1; dz. nr 3/2, 3/3, 3/4, 2/30, 2/116, 2/86 obręb Włocławek KM 115) Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów, w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”. Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku mieszalni PCW wraz z infrastrukturą techniczną”. Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa zbiornika skroplonego azotu – 200 Mg wraz z podłączeniem do instalacji wewnątrzzakładowej” na terenie Zakładu ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222, 87-800 Włocławek (dz. ew. 27/2 obręb 0008 Azoty). Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji pilotowej bocznikowej do testowania katalizatorów uwodornienia na instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA) zlokalizowanej we Włocławku ( dz. nr 70/4 obręb 0008 Azoty) należącej do PKN Orlen S.A. w Płocku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników stokażowych kwasu azotowego o pojemności 1500 m3 każdy, zlokalizowanych na działkach o nr 91/2 i 93 obręb 0008 Azoty na terenie ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji do suszenia osadów podekarbonizacyjnych” Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrociepłowni opalanej biomasę” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/8, obręb Włocławek KM 102 na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni mobilnej na terenie Anwil S.A. we Włocławku ( dz. Nr 16 obręb Azoty). Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce o nr 4/40 obręb Kawka Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo – cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji odzysku ścieków procesowych” (dz. ew. 29/4 obręb Azoty). Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo – cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku” Szczegóły