Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa . Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce o nr 4/40 obręb Kawka. Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Informacja w sprawie budowy budynku stacji uzdatniania wody „Zawiśle” w ramach zadania: Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Zawiadomienie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 26.07.2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. reprezentowane przez Pana Artura Męczkowskiego Pas Projekt Sp. z o.o. w dniu 30 lipca 2019 r. została wydana decyzja Nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do przesyłu pary wodnej za kotłem rezerwowym Bloku Gazowo-Parowego CCGT Włocławek na odcinkach od kotła rezerwowego do przegrzewacza elektrycznego oraz od przegrzewacza elektrycznego do istniejącego rurociągu ekstrakcji pary prowadzącego do ANWIL S.A. Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 t.j.) zawiadamia strony, że wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/5, 55/8, 55/7, 55/10, 50/4, 46/3, 44/4, 8/1 obręb Włocławek KM 102 na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo-cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek zawiadamia strony, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o opinię dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/8, obręb Włocławek KM 102 na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę ORLEN KolTrans Sp. z o. o. reprezentowaną przez Pana Artura Stępień w dniu 10 czerwca 2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 30/2019 na budowę punktu tankowania lokomotyw z infrastrukturą techniczną, studnią chłonną, separatorem produktów ropopochodnych, separatorem piasku i wewnętrzną instalacją elektryczną, przyłączeniową na terenie dz. nr 210/5 obręb Krzywa Góra położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji zbiornikowej gazu LPG – zbiorniki podziemne 4×850 litrów, posadowione na płycie fundamentowej wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia do budynku Spopielarni oraz instalacja wewnętrzną gazu na terenie Zakładu Produkcyjno-Usługowego „TARTAR” Michał Pluciński ul. Cmentarna 12, 87-800 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji odwadniania osadów podekarbonizacyjnych na terenie ANWIL S.A. we Włocławku, przy ul. Toruńskiej 222 ( dz. nr 108 i 110 obręb Azoty). Szczegóły