Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 10. Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5. Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13. Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 55 Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 53. Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 5. Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A. Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5. Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13. Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21-23. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięciem 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 55. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięciem 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 6-8-10/ Traugutta 17. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 53. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowa 5. Szczegóły