Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 12. Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9-13. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 24 Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytnia 82. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 16/24. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 18 dz. nr 140 KM 55. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 10 dz. nr 253 KM 73. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 3/7 Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 12 Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9-13 Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 17 – 19 dz. nr 45/3 KM 30 Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 10 dz. nr 253 KM 73 Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 18 dz. nr 77 KM 76 Szczegóły
Artykuł 31.07.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej 90 dz. nr 77 KM 76 Szczegóły