Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 3/5 dz. nr 144 KM 49/1. Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 59/Stodólnej 78/Łęgskiej 61. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Obwieszczenie o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-5. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9 – 13 dz. nr 13/14 KM 33 Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28/32. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 16/26 / Traugutta 29 Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 15 – 17 / ul. Okrzei 2 Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 20 dz. nr 267 KM 73. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 10 dz. nr 253 KM 73. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Noakowskiego 55. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 21/25. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 18. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 16/26/Traugutta 29. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 16/26/Traugutta 29. Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 3/5 dz. nr 144 KM 49/1 Szczegóły