Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 20. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 8. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 5. Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji dotyczącej umorzenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12 . Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Obwieszczenie o wydanej decyzji dot.umorzenia opłaty za usunięcie krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przyjemnej 4-4a. Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 8 Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 5 Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 4A. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 5. Szczegóły
Artykuł 08.05.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 53. Szczegóły
Artykuł 14.04.2020 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 17/19. Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 2. Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4. Szczegóły