Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych we Włocławku, ul. Wieniecka 17 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „AZOTY II” Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „WIOSENKA” zlokalizowanemu przy ul. Granicznej 84 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Szczegóły
Artykuł 31.12.2015 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z Ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Teligi Szczegóły
Artykuł 08.12.2015 Informacja o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy dwóch budynków magazynowych przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku Szczegóły