Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.12.2016 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia ORLEN Laboratorium S.A. z siedzibą przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością ANWIL SA we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Laboratoriów zlokalizowanych na terenie ANWIL SA we Włocławku przy ul. Toruńskiej 222 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Papieżka we Włocławku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Geberit Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 154, 62 -600 Koło pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Letniej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego” we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg z siedzibą przy ul. Zielnej 13/21, 87-800 Włocławek pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Zgłowiączki w km 2+ 945 wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Borowskiej, Żurawskiej, Księżycowej oraz wód z odwodnienia za pomocą systemu rowów otwartych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Zachodniej oraz rozbudowie ulicy Liściastej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku, tworzących pas drogowy Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Żelaznej, części Harcerskiej, Mokrej, Zapłotek, Nowej, i Srebrnej w Płocku wylotem zlokalizowanym przy ul. Witosa do rzeki Słupianki w km 1+026. Szczegóły
Artykuł 10.10.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Mielęcińskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Letniej, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przedłużenie ulicy Brzezinowej do połączenia z ul. Mielęcińską i ul. Letnią do Al. Jana Pawła II (2015-2018) według programu niskoemisyjnego” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia „ARPOL” Arkadiusz Jóźwiak we Włocławku, ul. Korczaka 8 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Ziębiej 5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej obejmującej budowę czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu ulic Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych we Włocławku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa czterowlotowego ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza – Promienna – Pogodna – Budowlanych”, na terenie działek 111, 114, 116/36, 116/9, 116/60 obręb Włocławek KM 32 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Zachodniej oraz rozbudowę ulicy Liściastej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki” we Włocławku, na terenie dz. nr 54 obręb Michelin KM 03; dz. nr 24/1, 24/2, 25, 32, 36, 39, 117, 122 obręb Michelin KM 04; dz. nr 22, 35, 42, 46 obręb Michelin KM 05; dz. nr 9, 11, 23, 71 obręb Michelin KM 06 oraz na części działki nr 44 obręb Michelin KM 04 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowę ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” we Włocławku, na terenie działek nr 10/1, 11/1, 4/6, 4/4, 3/1, 65, 1/3, 64, 12/5 obręb Włocławek KM 9/1, dz. nr 39 obręb Włocławek KM 8/2, dz. nr 16/3, 19, 18, 24/3, obręb Włocławek KM 8/1, dz. nr 76, 73 obręb Włocławek KM 7/2, dz. nr 26, 2/9, 27/1, 3/3 obręb Włocławek KM 7/1, dz. nr 1/23, 23, 18/6, 19/1, 6/42, 22/1, 6/43, 17/2 obręb Włocławek KM 6, dz. nr 23/5, 24 obręb Włocławek KM 5, dz. nr 14/4, 14/3, 26, 23 obręb Włocławek KM 4 oraz na części działki nr 16/7 obręb Włocławek KM 8/1 we Włocławku. Szczegóły