Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg z siedzibą przy ul. Zielnej 13/21, 87-800 Włocławek pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Zgłowiączki w km 2+ 945 wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Borowskiej, Żurawskiej, Księżycowej oraz wód z odwodnienia za pomocą systemu rowów otwartych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Żelaznej, części Harcerskiej, Mokrej, Zapłotek, Nowej, i Srebrnej w Płocku wylotem zlokalizowanym przy ul. Witosa do rzeki Słupianki w km 1+026. Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia „ARPOL” Arkadiusz Jóźwiak we Włocławku, ul. Korczaka 8 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z samoobsługowej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Ziębiej 5 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.07.2016 Informacja o pozwoleniu na budowę hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki”, na terenie działek nr 3/1, 3/4, 3/14, 3/12, 4/13, 5/11 obręb Włocławek KM 116/2 przy ulicy Papieżka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Metalowiec” zlokalizowanemu przy ul. Płockiej 125 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 ( dz.nr 12/2 obręb Włocławek KM 92 ) do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Informacja o wydaniu, na wniosek Kujawsko –Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o., decyzji Nr 174/2016 z dnia 06 czerwca 2016r., która zmienia pozwolenie na budowę Nr 244/12 z dnia 05 lipca 2012r. i pozwolenie je zmieniające Nr 384/2015 z dnia 29 września 2015r. oraz zatwierdza projekt budowlany zamienny na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” (w tym budowa dróg pożarowych oraz zjazdu z ulicy Wienieckiej, budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka dwóch budynków gospodarczych i zbiornika podziemnego), na terenie działek nr 2/1, 2/32, 2/33 i 4/1 obręb Włocławek KM 124/1 przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – likwidację rowu przydrożnego na odcinku 20 mb od A do B ( km od 7+720 do 7+740 jego biegu; dz. nr 432/3 obręb 1 Podolszyce-Borowiczki ) oraz na odcinku 44 mb od C do D ( km 7+ 760 do 7+ 804 jego biegu; dz. nr 430/2 obręb 1 Podolszyce Borowiczki) przy al. Ks. Popiełuszki przy drodze krajowej nr 60 w Płocku w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej ( poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej ( od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną). Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na: – odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych kolektorem D-4 do rzeki Wisły w km 677+670. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia TRANSCHEM Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Toruńska 153 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością ANWIL SA we Włocławku ścieków przemysłowych pochodzących z myjni cystern i wagonów kolejowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Szczegóły
Artykuł 20.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „RYBNICA” zlokalizowanemu przy ul. Leśnej we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 zlokalizowanych na działce nr 1/3 obręb Włocławek KM 122/2 do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodach związanych z likwidacją wyrobiska – glinianki na działkach nr 1/9 i nr 2/9 obręb Włocławek KM 74/1 we Włocławku przy ul. Falbanka. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych – miejskiej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Stefana Wyszyńskiego we Włocławku ścieków przemysłowych z Zakładu przy ul. Stefana Wyszyńskiego 14 (dz. nr 10/2, 39/1, 9/1, 9/2 KM 35 obręb Włocławek), produkującego konserwy warzywno-mięsne i aromaty oraz z myjni pojemników przewoźnych. Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Moniuszko” pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Intra Logistic SA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 16a pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły