Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „MARES” Sp. z o.o., ul. Zielna 47 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Polnej 84 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu, wykonanie przepustu nr 1 na dz. nr 69, 70 obręb Trzepowo w Płocku i przepustu nr 2 na dz. nr 68 obręb Trzepowo w Płocku oraz na likwidację rowu R-B-3-1 i rowu bez nazwy w ramach zadania pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla w „Trzepowo” w Płocku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. we Włocławku z siedzibą przy ul. Rysiej 3 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podczyszczonych w zakładowej oczyszczalni typu OST-10 ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni autobusowej zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Rysiej 3. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Informacja o pozwoleniu na budowę silosów na surowiec pcv z fundamentem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „ZALESIE” zlokalizowanemu przy ul. Ruda we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 i nr 2 ( dz. nr 5/2 obręb Włocławek KM 66 ) do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Informacja o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o.o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.03.2017r. Nr 15/2017 na budowę tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Petrokan Polska we Włocławku, Al. Chopina 2/4, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Płockiej 172 A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o pozwoleniu na wymianę wanny cynkowniczej wraz z pomostem technologicznym na linii patentowniczo – cynkowniczej L3 w hali Nr 1, na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Informacja o rozpatrzeniu wniosku na rozbudowę dwóch budynków magazynowych (będących w trakcie rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę produkcyjno-magazynową) o halę magazynową i budynek magazynowo-biurowo-socjalno-techniczny oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek nr 7/3, 7/4, 7/9, 10 obręb Włocławek KM 99/1, dz. nr 1/36, 1/39, 1/41, 2/10 obręb Włocławek KM 99/2 oraz dz. nr 1/13, 1/25 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi poprzez studnię chłonną zlokalizowaną na działce nr 5/3 obręb Włocławek KM 104 wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Bazy administracyjnej MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płockiej 30/32. Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu zgłoszenia Szczegóły
Artykuł 28.12.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia ORLEN Laboratorium S.A. z siedzibą przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością ANWIL SA we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Laboratoriów zlokalizowanych na terenie ANWIL SA we Włocławku przy ul. Toruńskiej 222 Szczegóły
Artykuł 28.11.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Geberit Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Toruńskiej 154, 62 -600 Koło pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku Szczegóły