Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Budowa zamrażalni artykułów spożywczych wraz z mroźnią składową, częścią administracyjno – socjalną, częścią techniczną, portiernią i wagą samochodową oraz niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 4/59 i 4/60 obręb Kawka przy ulicy Zalesie we Włocławku. (113/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej (podłączenie pieca gazowego do odzysku cynku czystego z cynku twardego w budynku patentowni – I etap), na terenie działki nr 30/18 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30/58 we Włocławku. (112/wnio/2018)) Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Salamander Window & Door System S.A. reprezentowaną przez Panią Wiesławę Woźniak, decyzją Nr 128/18 z dnia 24.04.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę łącznika, przebudowę budynku magazynowego oraz budynku produkcyjnego (okleinowania) wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 3/18, 3/28 i 3/30 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Informacja : Prezydenta Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ECO – ABC Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Czajka, decyzją Nr 84/18 z dnia 22 marca 2018r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania z niezbędnymi robotami budowlanymi części pomieszczeń istniejącego budynku unieszkodliwiania – sterylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych pod linię technologiczną do produkcji paliwa alternatywnego wraz z budową boksu na odpady, dwóch boksów na produkt, montażem wagi samochodowej, rozbudową układu komunikacji wewnętrznej, wyznaczeniem placu odkładczego produktu oraz budową 4 miejsc postojowych, na terenie działki nr 9/9 obręb Włocławek KM 117 i działki nr 5/30 obręb Włocławek KM 118/1 przy ulicy Przemysłowej 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 73/18 z dnia 14 marca 2018r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Salamander Window & Door System S.A. reprezentowaną przez Panią Wiesławę Woźniak, decyzją Nr 68/18 z dnia 7.03.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę dwóch silosów na granulat PCW z fundamentem oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 2/90 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku reprezentowaną przez Pana Dariusza Nazarenko, decyzją Nr 34/18 z dnia 30 stycznia 2018r., został zatwierdzony zamienny projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę punktu debigbagacji PCV i granulatów w Anwilu S.A. – wiata z infrastrukturą, na terenie działki nr 23/6 obręb Azoty KM 0008 przy ulicy Toruńskiej 334 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Wiesławę Woźniak reprezentującą Salamander Window & Door System S.A., decyzją Nr 19/18 z dnia 17 stycznia 2018 r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 352/17 z dnia 16 października 2017 r. oraz zatwierdzony projekt budowlany zamienny na przebudowę budynku produkcyjnego (budowa podziemnego zbiornika wody chłodniczej wraz z kanałem technologicznym), na terenie działki nr 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 4 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia INTRA LOGISTICS S.A. w Zielonej Górze, ul. Zacisze 16a pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu odwadniająco-infiltrującego wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Centrum Logistycznego zlokalizowanego we Włocławku przy ul. Leopoldowskiej 2 Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Ceglanej 1 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę : decyzja Nr 419/17 (znak: UA.AB.6740.711.2017), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na trzech silosów na granulat PCW z fundamentem oraz budowę estakady pod rurociągi technologiczne z fundamentami i infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 2/74, 2/91 i 2/96 obręb Włocławek KM 115 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Andrzeja Bienieckiego, decyzją Nr 414/17 z dnia 30 listopada 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na wymianę, remont, budowę, przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w Al. Jana Pawła II we Włocławku wraz z przebudową przepompowni ścieków oraz budowę budynku krat Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., decyzją Nr 397/17 z dnia 15.11.2017 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę instalacji tryskaczowej wraz ze zbiornikiem wody pożarowej, budynkiem pompowni, podziemnym zbiornikiem wody po akcji gaśniczej, budynkiem zaworowni, konstrukcjami wsporczymi tryskaczy oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., decyzją Nr 394/17 z dnia 14.11.2017 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę konstrukcji wsporczej pod wymiennik ciepła EC-11 wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły