Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock reprezentowanej przez Pana Jakuba Kurkowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z Mostu Solidarności w Płocku Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „MARES” Spółka z o.o. we Włocławku, ul. Zielna 47 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych w ul. Skrajnej, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.09.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Teligi do Ronda Ks. J. Popiełuszki, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.09.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grodzkiej od km 2+140 do km 3+250 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 20.09.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia RSI Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 319/17 z dnia 15 września 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Artmir Sp. z o.o. pozwolenie na budowę 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym (w tym doziemnych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz dróg) Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym, na terenie działek nr 438/1, 438/2, 438/3 obręb Michelin KM 1 przy ulicy Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 313/17 z dnia 14 września 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Artmir Sp. z o.o. pozwolenie na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o reprezentowane przez Panią Martę Hahn została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.09.2017 r. Nr 15/2017 Szczegóły
Artykuł 25.08.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 284/17 z dnia 24 sierpnia 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Anwil S.A. pozwolenie na budowę punktu debigbagacji PCW i granulatów w Anwil S.A. – wiata z infrastrukturą, na terenie działki nr 23/6 obręb Azoty przy ul. Toruńskiej 334 we Włocławku. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro. Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 28.07.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez WIKA Polska Sp. z o.o. SGF Sp. Komandytowa z siedzibą przy ulicy Kawka 6 we Włocławku został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 0004 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku.został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na rozbudowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 0004 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.07.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych poprzez rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w km 1+ 389 jej biegu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 ( ul. Dobrzyńska w Płocku), wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Brzeźnicy w km 1 + 389 jej biegu. Szczegóły
Artykuł 21.07.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Grodzkiej od km 2+140 do 3+250 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie dz. nr 14 obręb Włocławek KM 2, dz. nr 9/3, 10/5, 11/15*, 12 obręb Włocławek KM 3, dz. nr 1/20, 2/15*, 3/2, 4/6, 23 obręb Włocławek KM 4 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 234 / 17 z dnia 20 lipca 2017r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym przy ulicy Falbanka we Włocławku Szczegóły