Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63 o długości 35,80 m, na terenie dz. nr 42/36 i 42/52 obręb Rybnica KM 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę silosów do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego w budynku produkcyjnym, na terenie działki nr 89/3 obręb Włocławek KM 90 przy ulicy Płockiej 106 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Agril Sp. z o.o. została wydana w dniu 3.09.2020r. decyzja Nr 281/20 (znak: UA.AB.6740.456.2020), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zbiornika kwasu azotowego z fundamentem, na terenie dz. nr 126/10 obręb Krzywa Góra przy ulicy Krzywa Góra 26A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zbiornika kwasu azotowego z fundamentem, na terenie dz. nr 126/10 obręb Krzywa Góra przy ulicy Krzywa Góra 26A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Brzezinowej na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Letniej we Włocławku, na terenie dz. nr 15*, 16/1, 16/2, 17, 32, 43 obręb Michelin KM 15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Informacja :Prezydenta Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Roberta Szczerkowskiego została wydana w dniu 4.08.2020r. decyzja Nr 255/20 (znak: UA.AB.6740.350.2020) Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę decyzja Nr 255/20 (znak: UA.AB.6740.350.2020), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę stokażu kwasu azotowego tj. budowę dwóch zbiorników kwasu azotowego wraz z pompownią, estakadą oraz infrastrukturą techniczną tj. instalacjami zewnętrznymi: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi oraz rurociągami technologicznymi wraz z rozbiórką istniejących zbiorników kwasu, pompowni i części estakady, na terenie dz. nr 91/2 i 93 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego mieszalni PVC oraz budowę hali namiotowej wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 2/91 obręb Włocławek KM 115 przy Alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.07.2020 Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Salamander Window & Door Systems S.A. reprezentowaną przez Pana Bogusława Adamskiego została wydana w dniu 20.07.2020r. decyzja Nr 236/20 (znak: UA.AB.6740.357.2020) Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez „GUALA CLOSURES DGS POLAND” S.A., decyzją Nr 197/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 5/12, 4/7, 21/12, 4/14, 40 obręb Włocławek KM 116/2, działki nr 1/15 obręb Włocławek KM 116/1 oraz działek nr 2/30, 3/3, 2/116, 3/4, 3/2, 2/86 obręb Włocławek KM 115 przy Alei Kazimierza Wielkiego 6 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę na wniosek ANWIL S.A. Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ANWIL S.A. reprezentowaną przez Pana Tomasza Mikielskiego, decyzją Nr 145/2020 z dnia 18.05.2020 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na przebudowę budynku produkcyjnego Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławka podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Piotra Orlikowskiego, decyzją Nr 123/20 z dnia 24.04.2020r., został zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone zostało pozwolenie Szczegóły