Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.06.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez „GUALA CLOSURES DGS POLAND” S.A., decyzją Nr 197/20 z dnia 23 czerwca 2020 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 5/12, 4/7, 21/12, 4/14, 40 obręb Włocławek KM 116/2, działki nr 1/15 obręb Włocławek KM 116/1 oraz działek nr 2/30, 3/3, 2/116, 3/4, 3/2, 2/86 obręb Włocławek KM 115 przy Alei Kazimierza Wielkiego 6 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę na wniosek ANWIL S.A. Szczegóły
Artykuł 19.05.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ANWIL S.A. reprezentowaną przez Pana Tomasza Mikielskiego, decyzją Nr 145/2020 z dnia 18.05.2020 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na przebudowę budynku produkcyjnego Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławka podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Piotra Orlikowskiego, decyzją Nr 123/20 z dnia 24.04.2020r., został zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone zostało pozwolenie Szczegóły
Artykuł 24.04.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na „rozbudowę zdolności produkcyjnych w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku tj. rozbudowę instalacji produkcji kwasu azotowego o nową linię produkcyjną oraz instalacji produkcji saletry amonowej i instalacji produkcji saletrzaku o nowy węzeł neutralizacji azotanu amonu i siarczanu amonu oraz nowy węzeł granulacji wraz z infrastrukturą magazynową i techniczną”, na terenie działek nr 70/11, 71/2, 79/3, 87/1, 88, 89, 21/1, 21/2, 21/3, 71/1, 72, 73/2, 78, 79/1, 95/1, 95/2, 95/3, 90, 91/1, 91/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zabudowę zbiornika skroplonego azotu – 200 MG wraz z podłączeniem do instalacji wewnątrzakładowej, na terenie działki nr 27/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek : podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 76/20 z dnia 3 marca 2020r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na na zabudowę zbiornika skroplonego azotu – 200 MG Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Informacja Prezydenta Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez DRUMET Liny i Druty Sp. z o.o., decyzją Nr 451/19 z dnia 19.11.2019 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę fundamentów pod piec austenityzacyjny i fluidalny na linii nr 13 w hali nr 20, na terenie działki nr 30/20 obręb Włocławek KM 113 położonej przy ulicy Polnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę fundamentów pod piec austenityzacyjny i fluidalny na linii nr 13 w hali nr 20, na terenie działki nr 30/20 obręb Włocławek KM 113 położonej przy ulicy Polnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budowę instalacji odwadniania osadów podekarbo-nizacyjnych w ANWIL S.A., na terenie działek nr 108, 110 obręb Azoty po¬łożonych przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ANWIL S.A. reprezentowaną przez Pana Waldemara Kowalskiego, decyzją Nr 443/19 z dnia 14.11.2019 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę instalacji odwadniania osadów podekarboni-zacyjnych w ANWIL S.A., na terenie działek nr 108, 110 obręb Azoty po¬łożo¬nych przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę została wydana decyzja Nr 419/19 (znak: UA.AB.6740.684.2019), zatwierdzająca zamienny projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wraz z zagospodarowaniem terenu Szczegóły
Artykuł 06.11.2019 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Kujawsko – Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Grzegorza Chmiela, decyzją Nr 419/19 z dnia 05.11.2019 r., został zatwierdzony zamienny projekt budowlany i udzielone pozwolenie na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Waldemara Kowalskiego, decyzją Nr 404/19 z dnia 29.10.2019r., został zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone zostało pozwolenie Szczegóły